Dokumenty do pobrania:

arrow DRUKOWANIE końcowe  ŚWIADECTW  w  r. szk. 2016/2017

arrow Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego

arrow Sprawozdanie z pracy nauczyciela/wychowawcy na zakończenie roku szkolnego

arrow Ankieta dotycząca respektowania norm społecznych w szkole

arrow Rozliczenie godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela

arrow Zestawienie wyników klasyfikacji- nowa podstawa programowa

arrow Zestawienie wyników klasyfikacji

arrow Drukowanie promocyjnych świadectw promocyjnych świadectw w r. szk. 2014/2015 

arrow pobierz: wniosek o dopuszczenie programu nauczania

 

Wytyczne do pracy wychowawcy klasy:

arrow Ocena stopnia realizacji podstawy programowej  na zakończenie roku szkolnego

arrow Ocena stopnia realizacji programu nauczania na zakończenie roku szkolnego