Z a p r o s z e n i e

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie organizuje VII Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbędzie się 28 listopada 2017 roku. W związku z tym serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy konkursu zaprezentują się w pieśni i w poezji patriotycznej. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania jednej pieśni patriotycznej i jednego tekstu poetyckiego (szczegóły podane są w załączonym regulaminie, karta zgłoszeniowa). Wszystkich uczestników zapraszamy wraz z opiekunami do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16 28 listopada o godzinie 1000. Konkurs ma na celu  edukację obywatelską naszej młodzieży i krzewienie wartości patriotycznych, by byli świadomi swej tożsamości i dumni z tego, że są Polakami. Nasze przedsięwzięcie popierane jest przez takie instytucje jak: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II,  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,  Radę Dzielnicy XVI. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Prosimy o potwierdzenie zgłoszeń  do dnia 22 listopada 2017 roku poprzez odesłanie wypełnionej karty uczestnika konkursu na numer faksu lub adres szkoły.

Serdecznie zapraszamy!  

 
Wspomnienia z poprzednich edycji...
 
 VI edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
» Zapraszamy do galerii zdjęć
V edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
» Zapraszamy do galerii zdjęć
 IV edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
» Zapraszamy do galerii zdjęć
III edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
» Zapraszamy do galerii zdjęć
II edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
» Zapraszamy do galerii zdjęć
I edycja Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej