Zapraszamy na Dni Otwarte w dniach:

10.03.2017 r. (piątek) - 90 0- 1200, 1400 - 1700
11.03.2017 r. (sobota) - 900 - 1300
22.04.2017 r. (sobota) - 900 - 1300
6.05.2017 r. (sobota) - 900 - 1300

ZSG nr 1 kształci w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach:
-
technik hotelarstwa,
-
technik obsługi turystycznej,
- t
echnik żywienia i usług gastronomicznych,
-
kelner,
oraz zawód kucharz na poziomie szkoły zawodowej

Zalety szkoły:
- dogodna lokalizacja,
- nowoczesne pracownie zawodowe do wszystkich kwalifikacji zawodwych,
- multimedialne sale lekcyjne z dostępem do internetu,
- praktyki organizowane w najlepszych krakowskich zakładach oraz nad Bałtykiem,
- bezpłatne zagraniczne staże zawodowe dla uczniów, potwierdzone certyfikatami Europass,
- możliwość wyjazdu na roczne stypendium w Innsbrucku,
- świetna baza sportowa (m.in. orlik),
- koedukacyjny internat,
- ośrodek egzaminacyjny (uczniowie zdają egzaminy zawodowe w swojej szkole),
- brak nudy i rutyny (będziesz mógł uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach zawodowych, charytatywnych, kulturalnych, sportowych i innych),
- bezpieczeństwo w szkole zapewnione przez monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
- tytuł „Szkoły z Pasją".

Przyjdź, zobacz, zdecyduj!

 Wirtualny spacer po ZSG nr 1

Film promujący Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w skład którego wchodzi Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11.