Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017.

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły. 
Lp.  termin  spotkania
 2 21.09.2016

Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicam: klas godz. 1600

Spotkania dyrektora, wychowawców z rodzicami uczniów klas:  IV godz. 1700

godz. 1700 spotkania z rodzicami uczniów klas II i III

 3 26.10.2016

  Dzień Otwarty dla Rodziców 1700 - 1900

 4 30.11.2016

 Zebrania z rodzicami

 godz. 17:00 - klasy I,II, III i IV

 5 04.01.2016

 Zebrania z rodzicami

 godz. 17:00 - klasy I,II, III i IV
 8 28.04.2016 zakończenie zajęć w klasach maturalnych 

.