Zapraszamy na dodatkowe zajęcia edukacyjne  z przedmiotów ogólnokształczących w roku szkolnym 2017/2018.

» Pobierz harmonogram

Zapraszamy na fakultety przygotowujące do egzaminu zawodowego

» Pobierz