termin klasa nazwa zawodu program
02.01-27.01.2017 IIA Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kuchnia-10dni
Sala konsumecka-10dni
02.01-27.01.2017 IIIi Technik hotelarstwa 422402
Służba pięter-10 dni
Gastronomia-10 dni
13.02-10.03.2017 IIb Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kuchnia-10 dni
Sala konsumencka-10 dni
13.03-07.04.2017 IIc Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kuchnia -10 dni
Sala konsumencka-10 dni
IIj Kelner 513101
Kuchnia-5dni
Sala konsumencka-15 dni
08.05-02.06.2017  IIh Technik hotelarstwa 422402
Recepcja-10 dni
Rezerwacja-10 dni
IIt Technik obsługi turystycznej 422103
 
Zajęcia praktyczne w zakładzie w roku szkolnym 2016/2017
Klasa IId – wtorki po 6 godzin, ½ klasy (po półroczu zmiana grup)
Klasa IIId – poniedziałki po 6 godzin 1/3 klasy

 

Zasady przydziału miejsc praktyk zawodowych

1. Kierownik szkolenia praktycznego najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyki przekazuje wychowawcy klasy listę zakładów pracy wraz z przydzieloną dla danej klasy liczbą miejsc.
2. O przydzieleniu ucznia do konkretnego zakładu decyduje wychowawca klasy.

3. Wychowawca przydziela zakłady poszczególnym uczniom kierując się:
  • oceną zachowania ucznia za ostatni semestr,
  • frekwencją ucznia na zajęciach szkolnych,
  • zaangażowaniem ucznia w życie zawodowe szkoły,
  • średnią ocen z przedmiotów zawodowych,
  • średnią ocen.

4. W każdej klasie uczeń odbywa praktykę w innym zakładzie pracy
5. Wybór uczniów na praktyki wyjazdowe odbywa się wg. odrębnego regulaminu

Wyprawka pierwszoklasisty dla wszystkich zawodów na technologię gastronomiczną i zajęcia praktyczne.

Strój:
Dziewczęta: biały fartuch płócienny i zapaska lub biała bluza, spodnie i zapaska, czapka kucharska tzw. "budyniówka”, obuwie białe kucharskie z paskiem na piętę (inne np. klapki, halówki, adidasy, sandały - zabronione).
„Woreczek czystości”:
3 ścierki lniane lub bawełniane wyprane przed pierwszym użyciem i po każdym następnym użyciu, 1 zmywak ostry, 1 zmywak miękki, 2 rękawice ochronne tzw. łapki, serwetka konsumencka biała o wym. 40X40 cm lub 50X50 cm.

 

Miejsca praktyk zawodowych 2016/2017

HOTELE

Hotel Holiday Inn
Hotel Double Tree by Hilton
Hotel Radisson Blu
Hotel Park Inn
Hotel Mercure
Hotel Puro
Hotel Andels
Hotel Swing
Hotel Best Western Premier
Hotel Efekt
Hotel Best Western Old Town
Hotel Galaxy
Hotel Chopin
Hotel Wawel
Hotel Logos
Hotel System  
Hotel Europejski
Hotel Royal

RESTAURACJE

Restauracja  Santorini
Restauracja Hawełka
Restauracja Miód i Wino
Restauracja Mieszczańska
Stołówka Kuchnia Mistrzów

BIURA TURYSTYCZNE:

Krakowska Izba Turystyki
Małopolska Organizacja Turystyczna
Biuro Turystyki ZNP LogosTour
Biuro Wczasowo  Turystyczne „Koltur”
Biuro Turystyczne Skarpa
Biuro Podróży Jordan
Biuro Podróży Wiking
Biuro turystyczne TERRA TOUR  
Biuro Podróży Jordan
Biuro turystyki Antałek
EKO-TOURIST