erasmus-plusRozpoczęła się rekrutacja uczniów na zagraniczne staże zawodowe w ramach projektu "Gastronomia - uczymy się w Europie".
Szczegóły u p. D. Romańskiej i p. J. Brewczyńskiej-Sternal.
» pobierz formularz rekrutacyjny