ST.MIchelW dniach od 1 do 5 czerwca 2015 r. ośmioosobowa  grupa nauczycieli zawodu z naszej szkoły uczestniczyła w wizycie job shadowing w partnerskiej szkole Centre de Formationd`Apprentis w Saint- Michel -Mont -Mercure we Francji, w departamencie Wandea.
Wyjazd ten był jednym z etapów realizacji programu wspierającego edukację Erasmus+ w ramach projektu pt: „Gastronomia - uczymy się w Europie” finansowanego przez Unię Europejską. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji nauczycieli uczących w branży gastronomicznej i turystycznej.

Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły i jej systemem kształcenia, zasadami i sposobem egzaminowania uczniów, organizowania praktyk uczniowskich, a także zakresem współpracy z zakładami pracy i innymi szkołami partnerskimi. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, egzaminy zawodowe, poznali wyposażenie szkoły oraz francuskie potrawy. Nauczyciele odbyli wizyty studyjne w znanych w regionie restauracjach: Gregory Coutanceau w La Rochelle i L`Abelia w Nantes gdzie omawiano współpracę tych restauracji ze szkołami zawodowymi, organizację praktycznej nauki zawodu. W rodzinnej winiarni Mercier w Vix założonej w 1890 r. zapoznano się z produkcją różnych rodzajów win, doborem win do potraw, zasadami oceny win.
Nauczyciele ZSG 1 zorganizowali wieczór polski, podczas którego dla Dyrekcji, rodziców oraz pracowników szkoły francuskiej serwowali dania typowe dla kuchni polskiej. Na spotkaniu z władzami Saint- Michel -Mont –Mercure, nauczyciele usłyszeli historię miejscowości, dowiedzieli się o jej sytuacji społeczno-ekonomicznej i walorach turystycznych. Pan Mer przedstawił też zasady współpracy gminy ze szkołami. Dzięki kulturalnym wizytom w Nantes (gdzie zwiedzili Zamek Książąt Bretońskich) oraz La Rochelle poznali wybrane atrakcje turystyczne regionu, zasady organizacji ruchu turystycznego i sposoby aranżacji przestrzeni turystycznej (na przykładzie parku tematycznego Le Puy du Fou).
Wizyta ta była dla nauczycieli okazją do wymiany doświadczeń.Wspólne rozmowy pozwoliły na porównanie zakresu tematycznego zajęć, systemu oceniania uczniów i prowadzenia egzaminów czy organizacji praktyk uczniowskich. Podczas spotkań z Dyrekcją, nauczycielami, pracodawcami rozmawiano również na temat podejścia pedagogicznego w świetle nowoczesnych wyzwań na europejskim rynku pracy. Dzięki temu wszyscy nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, poszerzyli kompetencje zawodowe, a także utwierdzili się w przekonaniu, jak ważne jest poznawanie języka, kultury i edukacji w wymiarze europejskim. Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.

» Zapraszamy do galerii zdjęć