szkola zsg121.08.2018r.  (wtorek) godz. 900
matematyka + język polski (pisemny)
sala gimnastyczna

21.08.2018r.  (wtorek) godz. 900
język angielski (pisemny)
sala 102

21.08.2018r.  (wtorek) godz. 900
język angielski (ustny)
sala 103

NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI, DŁUGOPISEM LUB PIÓREM Z CZARNYM WKŁADEM, (MATEMATYKA - KALKULATOR PROSTY, LINIJKA, CYRKIEL).

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ODBIÓR ŚWIADECTW 11 WRZEŚNIA 2018 r.