OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW” -  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  ZADAŃ  PROJEKTOWYCH.

certyfikat mlodzi glosujacertyfikat mlodzi glosuja bigWspółczesny patriota to przede wszystkim dobry obywatelsumiennie i uczciwie wypełniający swoje obowiązki, dbający o środowisko, posługujący się poprawną polszczyzną, znający i rozumiejący historię swojego kraju, człowiek wykształcony, otwarty i tolerancyjny”.

 

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017, uczniowie ZSG nr 1, uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Młodzież poprzez podejmowane zadania, poznawała nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

Do wykonania uczniowie mieli 8 zadań:

Zadanie 1. Przeprowadzenie konwersatorium pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.

W zadaniu tym uczestniczyli uczniowie klas 1 TGH i ZSZ w ramach lekcji wosu. Na zajęciach nauczyciel przypomniał definicję patriotyzmu oraz scharakteryzował postawy, jakie można prezentować względem państwa i narodu. Następnie podzieleni na grupy uczniowie zapisywali propozycje zachowań patriotycznych, tworząc hierarchię ich ważności. Podsumowując prace, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela zastanawiali się wspólnie, czy łatwiej jest być patriotą dzisiaj czy w przeszłości? Nauczyciel zwrócił uwagę na to, że w zależności od czasów i zewnętrznych okoliczności patriotyzm może przybierać różne formy. Na zajęciach wybrano także 2-osobowe zespoły, które uczestniczyły w międzyklasowej rozprawie o postawach i znaczeniu współczesnego patriotyzmu. Uczniowie zastanawiali się jak należy rozumieć ” patriotyzm dnia dzisiejszego”. Starali się wskazywać jakie zachowania w codziennym życiu np. ucznia, mogą świadczyć o postawach patriotycznych. W trakcie debaty poruszono także zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie pojawiają się dla współczesnego patriotyzmu. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze z zachowaniem kultury osobistej, prawa do własnych osądów i elementów rzeczowej dyskusji na argumenty. Na zakończenie uczestnicy zobowiązali się do przeprowadzenia rozmów na temat zachowań patriotycznych, przygotowując swoje koleżanki i kolegów do opracowania Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Zadanie 2. Przygotowanie plakatu „Patriota, dla którego ojczyzna była dobrem najwyższym”.

Zadanie nr 2 zostało przeprowadzone w ramach lekcji wychowawczych, podczas których uczniowie rozmawiali o sylwetkach wybranych przez siebie polskich bohaterów, uzasadniając swój wybór i przekonując do niego swoje koleżanki i kolegów. W trakcie zajęć wykorzystano, różne metody pracy, min. metodę „ burzy mózgów”, przygotowywane przez uczniów prezentacje multimedialne czy filmy biograficzne. Podsumowaniem zajęć był wybór wspólnej postaci z polskiej historii i zaprezentowanie jej na plakacie. Spośród prac oddanych do szkolnego jury wybrano 4 prace, które zostały przesłane do organizatora konkursu. Autorami wybranych plakatów zostały ; Milena Klamra i Małgorzata Sierawska z klasy 3b plakat – „Jan Paweł II Papież”, Patrycja Kmita z klasy 3i – „Mali Powstańcy”, Alicja Pfister z klasy 2ht – „Ignacy Jan Paderewski”, Aleksandra Sonik i Dominika Czajowska z klasy 3k – „Bohaterowie Kamieni na szaniec”.

Zadanie 3.Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

W dniach 16-17.11.2016 roku uczniowie klas czwartych Łukasz Musiał, Bartosz Kurek, Przemysław Kurek i Michał Przybylski przeprowadzili sondaż, na temat postaw i roli patriotyzmu . Uczniowie, rozmawiali z uczniami, nauczycielami, pracownikami obsługi oraz gośćmi uczestniczącymi w VI Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbywał się w naszej szkole.

Każdy ankietowany musiał odpowiedzieć na 3 pytania:

  1. Jak rozumiesz pojęcie słowa „ patriotyzm”?
  2. W jaki sposób dzisiaj można być patriotą?
  3. Czym dla Ciebie jest patriotyzm lokalny ?

Efekty dwudniowej pracy zostały zarejestrowane w krótkim materiale filmowym.

Zadanie 4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

W dniu 9 grudnia 2016 roku odbył się Ogólnoszkolny Konkurs wiedzy pt „Historia Polski a patriotyzm”. Do konkursu przystąpiło 5 drużyn w trzyosobowym składzie z klas 1 i 3 TGH . W składzie jury zasiedli, jako przewodniczący wice dyrektor pan Andrzej Ptasznik, nauczycielka historii Elżbieta Kuter – Strączyńska, opiekun biblioteki pani Agnieszka Kamecka- Krzywdziak. Przygotowano 4 konkurencje, w które wymagały od uczniów nie tylko znajomości faktów historycznych, ale także kreatywności, umiejętności współpracy i szybkości w udzielaniu odpowiedzi. Uczestnicy konkursu oglądając „Animowaną Historię Polski” Tomasza Bagińskiego, musieli rozpoznać i zanotować jak największą liczbę faktów z polskiej historii a następnie zaprezentować efekty swojej pracy. W kolejnej konkurencji należało na podstawie wylosowanych fragmentów obrazów Jana Matejki, rozpoznać wydarzenie z polskiej historii, podać jego datę, zidentyfikować główną postać oraz odgadnąć tytuł obrazu. Następnie uczestnicy wzięli udział w historycznych kalamburach. Po wylosowaniu zestawu, musieli jedynie za pomocą gestów odegrać scenkę historyczną, wykorzystując przygotowane rekwizyty nawiązujące do przedstawianych wydarzeń. W tej konkurencji zawodnicy współpracowali z koleżankami i kolegami ze swoimi klas, zasiadającymi na widowni, którzy mieli w jak najkrótszym czasie odgadnąć prezentowane wydarzenie. Ostatnią, konkurencją, był quiz historyczny, przeprowadzony za pomocą aplikacji KAHOOT.IT. Test składał się z 20 pytań z zakresu polskiej historii od początków państwa polskiego do wejścia Polski do Unii Europejskiej. W konkurencji tej oprócz wiedzy liczyło się zdecydowanie i szybkość udzielania odpowiedzi.

Po zakończeniu rywalizacji i podliczeniu punktów :

I miejsce uzyskali uczniowie klasy 1b TGH w składzie –– Magdalena Ciepły, Krystian Adamski i Rafał Karcz – uzyskując 15 pkt.

II miejsce zdobyli uczniowie z klasy 3i TGH w składzie Bartosz Wajer, Szymon Ziemba i Bartłomiej Macioszek – uzyskując 13 pkt.

III miejsce zdobyli uczniowie z klasy 1a TGH w składzie – Weronika Mićków, Angelika Skrzypek i Szymon Nowak – uzyskując 11 pkt.

Zadanie 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

Konkurs pieśni patriotycznych został przeprowadzony w ramach VI Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się 17 listopada 2016 r,

https://zsg1.pl/wydarzenia-20112012/1536-final-vi-malopolskiego-konkursu-piesni-i-poezji-patriotycznej

Zadanie 6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.

Konkurs pieśni patriotycznych został przeprowadzony w ramach VI Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbył się 17 listopada 2016 r,

https://zsg1.pl/wydarzenia-20112012/1536-final-vi-malopolskiego-konkursu-piesni-i-poezji-patriotycznej

Zadanie 7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Nad powstaniem Kodeksu Postaw Patriotycznych pracowały zespoły klasowe, których zadaniem było ustalenie i zapisanie na wspólnej karcie, jednej, wybranej postawy patriotycznej. Wynikiem pracy jest składający się z 10 postaw Kodeks Postaw Patriotycznych uczniów ZSG nr 1 w Krakowie.

Zadanie 8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” - przygotowanie prac pisemnych.

W zadaniu uczestniczyli uczniowie klas 1 technikum, którzy w ramach lekcji wiedzy o kulturze, pisali wypracowania na zadany temat. W drodze eliminacji wyróżniono pracę, której autorką jest Magdalena Ciepła z klasy 1 b.

W czasie realizacji projektu uczestniczyliśmy także w uroczystościach i akademiach upamiętniających ważne wydarzenia z naszej historii. Uczennice klasy 2a i 2ht oraz poczet szkoły uczestniczyli w małopolskich uroczystościach z okazji rocznicy zbrodni katyńskiej oraz quizie z okazji obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Młodzieży z klas 4c,3b,4a,4k, przygotowała uroczyste akademie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stanu wojennego. Szkolnym koordynatorem projektu oraz pomysłodawcą podjętych zadań była pani mgr Elżbieta Kuter – Strączyńska, którą wspierali nauczyciele języka polskiego, biblioteki oraz wychowawcy klas

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok