Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

REKRUTACJA 2020 2021

  Komisja rekrutacyjna publikuje: 

  LISTĘ KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 

  Gratulujemy!!!

 

Zapraszamy do składania oryginałów dokumentów do Naszej Szkoły.

W terminie od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 rodzic kandydata zakwalifikowanego do szkoły potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.


UWAGA!

19.08.2020 r. o godzinie 14:30 zapraszamy rodziców uczniów tegorocznych klas I na spotkania informacyjne z wychowawcami.

Przed zebraniami będzie można zakupić na kiermaszu odzież ochronną wykorzystywaną podczas praktycznej nauki zawodu.

Prosimy o wchodzenie na teren budynku w maseczkach bądź w przyłbicach i zachowanie dystansu społecznego. 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok