IImkpippDnia 26 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbył się II Małopolski Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. W konkursie udział wzięło 60 uczestników - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski. Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach: pieśń i poezja o tematyce patriotycznej. Konkurs miał na celu edukację obywatelską młodzieży i krzewienie wartości patriotycznych, które umocnią ich poczucie tożsamości i świadomość, że są Polakami. Do jury konkursu zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Armii Krajowej, Domu Kultury Kuźnia oraz poseł na Sejm RP Ireneusz Raś.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Brewczyńska, witając serdecznie wszystkich zaproszonych gości, jury, uczestników i ich opiekunów. Nad przebiegiem konkursu czuwały pomysłodawczynie i organizatorki tego przedsięwzięcia: panie Sylwia Ptasznik i Marta Bernadzikiewicz – Stępień. Uczestnicy walczyli o cenne nagrody ufundowane przez Pana posła Ireneusza Rasia, wyżej wymienione instytucje, które objęły konkurs honorowym patronatem oraz Radę Rodziców Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1.

Zwycięzcami konkursu w kategorii Pieśń zostali:
I miejsce - Wiktoria Sikorska z Prywatnego Gimnazjum nr1 w Krakowie „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”
II miejsce - Natalia Kurzyńska i Klaudia Kozioł z Gimnazjum w Opatowcu „Między nami”
III miejsce - Dorota Skoczyńska z Gimnazjum w Proszowicach „Nie zobaczysz matko syna”

Wyróżnienia:
Zespół Vabank z Gimnazjum w Luborzycy
Nela Nocoń z Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej

Zwycięzcami konkursu w kategorii Poezja okazali się:
I miejsce - Zuzanna Kletschka z Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej „Ballada żebracza”
II miejsce - Wiktoria Sikorska z Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Krakowie „Krzyże i miecze”
III miejsce - Natalia Kurzyńska i Klaudia Kozioł z Gimnazjum w Opatowcu „Polskim dzieciom zamordowanym przez UPA”

Wyróżnienia:
Natalia Bątkowska z Gimnazjum w Opatowcu
Arkadiusz Dużyk z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Krakowie

Wielką radością jest dla nas fakt, że po raz drugi zgłosiła się duża liczba uczestników konkursu, co świadczy o tym, że młodzi Polacy doceniają patriotyzm, który jest przecież miarą wartości każdego człowieka.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Muzeum Historyczne
Muzeum Armii Krajowej

Zobacz II edycję Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patryjotycznej
Zobacz I edycję Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
Zobacz zdjęcia II Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej
Facebook oraz ze strony

Piszą o nas:
Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej
Muzeum Armii Krajowej

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok