Brewczyńska Barbara Dyrektor szkoły
Matysik Małgorzata
Wicedyrektor 
Romańska Dorota
Wicedyrektor 
Brewczyńska-Sternal Joanna
Kierownik szkolenia praktycznego, 
Wychowawca klasy 4i
Brzeska-Story Jolanta Kierownik internatu 
Adamek Agata Podstawy przedsiębiorczości 
Barczyk Katarzyna
Podstawy działalności gospodarczej,
Podstawy przedsiębiorczości,
Podstawy działalności gospodarczej w turystyce,
Ekonomia i prawo w hotelarskie,
Podstawy rachunkowości
Bernadzikiewicz-Stępień Marta
Język polski,     
Wychowawca klasy 3b
Bieńkowski Mirosław
Informatyka w gastronomii,
Obsługa informatyczna w turystyce
Borkowska-Sajduk Anna
Język francuski,
Wychowawca klasy 2a
Brachman Tomasz Wychowanie fizyczne
Brągiel Beata
Język niemieki,
Wychowawca klasy 4b
Czekaj Sylwia
Wychowanie fizyczne,
Wychowawca wspomagający klasy 4b
Czuryło Urszula Język hiszpański 
Czyż Małgorzata
Język francuski,
Wychowawca klasy 2b
Dera Tomasz
Zajęcia praktyczne,
Pracownia gastronomiczna,
Wychowawca wspomagający klasy 1b
Drabik Krzysztof
Wychowanie fizyczne,
Wychowawca klasy 4c
Fajferek Teresa Psycholog szkolny
Fugiel Filip
Pracownia służby pięter,
Obsługa turystów,
Podstawy turystyki,
Organizacja imprez i usług turystycznych,
Geografia turystyczna,
Pracownia recepcji,
Praktyki zawodowe,
Wychowawca wspomagający klasy 2ht
Fundament Wanda
Zajęcia praktyczne,
Wychowawca wspomagający klasy 1d
Gediga Michał
Informatyka,
Informatyka w hotelarstwie 
Grygierzec Leokadia Biologia
Gunia Emilia
Język angielski,
Wychowaca wspomagający w klasie 1a
Janus Dorota
Pracownia gastronomiczna,
Zajęcia praktyczne,
Technologia gastronomiczna z towaroznawstem 
Kamecka-Krzywdziak Agnieszka
Biblioteka,
Opiekun samorządu uczniowskiego
Katarzyńska Iwona
Pracownia obsługi konsumenta,
Usługi gastronomiczne,
Wychowawca klasy 2cj
Kegel Małgorzata Matematyka
Kędzior Maciej
Język angelski, 
Wychowawca wspmagajacy klasy 4k
Komornicka Ewa Zajęcia praktyczne
Kosek-Ankus Małgorzata
Usługi gastronomiczne,
Pracownia usług gastronomicznych,
Obsługa gości,
Wychowawca klasy 3cj
Kosek-Kotula Agnieszka
Marketing,
BHP,
Podstawy działalności przedsiębiorstwa w hotelarstwe,
Organizacja usług gastronomicznych,
Podstawy przedsiębiorczości,
Pracownia usług gastronomicznych,
Usługi gastronomiczne,
Wychowawca klasy 1h
Kostecki Stanisław Religia
Kowalik-Alherwy Marta
Język angielski,
Język angielski zawodowy,
Wychowawca klasy 2d
Kruszak Renata
Matematyka,
Wychowawca wspomagający klasy 4i
Kurek Seweryna BHP
Kuter-Strączyńska Elżbieta
Historia,
WOS,
Etyka,
Wychwawca klasy 1b
Lankof Bogumiła Biologia
Łazarska Marta
Wyposażenie techniczne,
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Praktyka zawodowa,
Technologia gastronomiczna,
Pracownia usług gastronomicznych
Mazur Bogumiła
 Matematyka,
 Wychowawca klasy 2ht
Mochel Małgorzata
Język polski,
WOS,
Wychowawca klasy 3ht
Mrowczyk Joanna Fizyka
Musiał Elżbieta Wychowanie fizyczne
Nakielny Elżbieta Biblioteka 
Nosek Magdalena Zajęcia praktyczne
Pietrzak Barbara Wychowawca internatu
Pietrzyk Ewa
Zasady żywienia,
Chemia,
Wychowawca wspomagający klasy 3b
Pisarczyk Agnieszka
Język angielski,
Język angielski zawodowy
Podgórska Bogumiła
Zajęcia praktyczne,
Technologia gastronomiczna,
Wychowawca wspomagajacy klasy 3d
Podstawski Marcin
Język angelski,
Język angielski zawodowy,
Wychowawca wspomagający klasy 3a 
Pstruś Joanna
Wychowawca 3d,
Język polski
Ptasznik Sylwia
Historia,
Etyka,
Wychowawca klasy 4a
Rachwał Czesław  Religia
Rudek Mariusz  Edukacja dla bezpieczeństwa 
Schabowska Marta
Pracownia gastronomiczna,
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, 
Technologia gastronomiczna,
Pracownia technologii gastronomicznej 
Schiff Katarzyna
Pedagog szkolny,
Wychowawca klasy 3a
Seremak Robert Wychowanie fizyczne 
Sęk Joanna
Sienkiewicz Teresa
Stachowicz Kinga
Pracownia gastronomiczna
Pracownia technologii gastronomicznej,
Podstawy technologii gastronomicznej z towaroznawstwem,
Wychowawca wspomagający klasy 2b
Stec Aneta
Język angelski, 
Wychowawca wspomagający klasy 2cj
Sternal Jacek Informatyka
Szatko Barbara Wychowawca internatu
Wajda Małgorzata
Waloch Paweł
Pracowni recepcji,
Rezerwacja usług hotelarskich,
Działalność recepcji,
Organizacja usług dodatkowych,
Pracownia służby pięter
Wcisło Alicja
Pracownia technologii gastronomicznej,
Podstawy technlogii gastronomicznej z towaroznawstwem,
Pracownia gastronomiczna,
Technologia gastronomiczna,
Zajęcia prakatyczne,
Wychowawca wspomagający klasy 2a
Wiech-Puk Katarzyna
Język polski,
WOK,
Wychowawca klasy 1a
Wierdak-Róż Marta
 Geografia,
 Wychowawca klasy 4k
Wiktorek Ewelina
Zajęcia praktyczne,
Wychowawca wspomagający klasy 3cj
Zacharska-Dudek Monika
Język angielski,
Wychowawca klasy 1d
Żelawska-Wilk Małgorzata
Zajęcia praktyczne, 
Pracownia obsługi konsumenta,
Usługi gastronomiczne,
Pracownia technologii gastronomicznej,
Pracownia usług gastronomicznych,
Wychowawca wspomagający klasy 4c
Żurek Marta  Wychowanie fizyczne


.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok