gabpedagogGabinet pedagoga szkolnego prowadzi: mgr Katarzyna Schiff
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzień w godz.
poniedziałek 715-1200
wtorek 1400-1700
środa 800-1300
czwartek 1330-1630
piątek 930-1345

arrow informacja o szkodliwości tzw. "DOPALACZY"

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rola pedagoga szkolengo:

Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 
Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej, 
Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

» KIP - Krakowskim Instytutem Psychoterapii
» Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 
» Ośrodkami prowadzonymi przez stowarzyszenie „U Siemachy”
» Centrum Terapii Uzależnień
» Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy
» Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej
» Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
» Sądem  
» Kuratorami 
» MOPS

Gabinet nr 101 (na I piętrze w budynku głównym szkoły).