gabpsychGabinet psychologa szkolnego prowadzi: mgr Teresa Fajerek
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dzień  w godz.
poniedziałek 1400-1700
wtorek 830-1230
środa 1200-1600
czwartek 0730-1230
piątek 1230-1630

arrow informacja o szkodliwości tzw.  "DOPALACZY"

Jestem do waszej dyspozycji codziennie w gabinecie, a także pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Służę radą i pomocą, jeżeli masz jakikolwiek problem, pytanie czy wątpliwość przyjdź lub napisz razem łatwiej stawiać czoło codzienności. Pamiętaj szkoła to nasza wspólna rzeczywistość, łatwej będzie się w niej odnaleźć jeżeli będziemy ze sobą rozmawiać, dzielić się radościami i smutkami… ZAPRASZAM

A oto kilka słów o tym czym się zajmuję...

Opracowaniem i aktualizacją dokumentacji psychologicznej uczniów ZSG nr 1 dlatego też bardzo proszę o dostarczanie do nas wszelkiej dokumentacji jaką uczeń w tym zakresie posiada w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole . Pamiętajcie właścicielem takiej dokumentacji jest zawsze opiekun prawny ucznia i to on decyduje o przedstawieniu w szkole danego dokumentu. Dokumenty te nie są w żaden sposób przesyłane pomiędzy gimnazjami a szkołami ponadgimnazjalnymi. Jeżeli więc uczeń posiada jakiekolwiek opinie bądź orzeczenia wskazujące na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb, szkoła będzie ją respektować pod warunkiem, że zostanie ona do nas dostarczona, a nie spocznie na dnie szuflady w domu.

Kolejna ważna sprawa o której warto pamiętać, to fakt, że większość dokumentacji psychologiczno-pedogogicznej jest wydawana na dany etap edukacyjny oznacza to, że w szkole ponadgimnazjalnej zachodzi konieczność jej aktualizacji. Współpracujemy w tym zakresie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 i na bieżąco ustalamy terminy konsultacji i badań. 
Pomocą i wsparciem terapeutycznym. Nie oznacza to, że prowadzimy w szkole terapię. Staramy się raczej udzielać wsparcia, podejmujemy interwencje kryzysowe oraz kierujemy do - adekwatnych do danego problemu -
placówek specjalistycznych. Stale współpracujemy z:
» KIP – Krakowskim Instytutem Psychoterapii
» Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 
» Ośrodkami prowadzonymi przez stowarzyszenie „ U Siemachy”
» Centrum Terapii Uzależnień
» Ośrodkiem dla Ofiar Przemocy
» Ośrodkiem Profilaktyki Środowiskowej
» Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży itp.

Realizacją obowiązku nauki przez naszych uczniów. Warto tu przypomnieć, że obowiązek nauki trwa do 18 roku życia a za jego poprawną realizację odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki szkoła informuje o tym fakcie Wydział Edukacji UMK, który rozpoczyna postępowanie administracyjne zagrożone karą grzywny do 5000 zł. 
Niespełniane obowiązku nauki zachodzi wtedy, gdy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia wyniosą w danym miesiącu ponad 50%. Oczywiście każdy taki przypadek traktujemy indywidualnie i podejmujemy wspólnie z wychowawcami działania naprawcze, a przede wszystkim staramy się nie dopuścić do sytuacji notorycznych wagarów i wypadnięcia młodego człowieka z systemu edukacji.

Profilaktyką w zakresie uzależnień a także zapobiegania patologiom i wykluczeniu społecznemu. W ramach tej działalności organizujemy warsztaty profilaktyczne oraz psychoedukacyjne zarówno dla uczniów jak i rodziców . Współpracujemy tu z różnymi ośrodkami specjalistycznymi oraz Policją starając się dobierać tematykę szkoleń do aktualnych potrzeb uczniów. Niestety czasami spotykamy się ze zdarzeniami o znamionach czynów karalnych, podejmujemy wtedy kroki prawne stąd też współpraca z Sądem i Kuratorami a także MOPS.

Pomocą materialną. Na terenie szkoły możliwe są następujące formy pomocy:
» Stypendia szkolne, wypłacane na zasadzie refundacji kosztów zwianych z edukacją , 
» Stypendia dla najzdolniejszych, wypłacane gotówkowo , 
» Zapomogi losowe, wypłacane gotówkowo. 
W każdym z tych przypadków konieczne jest potwierdzenie spełniania kryteriów dochodowych (obecnie jest to ok. 350 zł na osobę w rodzinie ale w nowym roku szkolnym kwota ta może ulec zmianie). Szczegółowe informacje o terminach i zasadach przyznawania wymienionych form pomocy będą na bieżąco umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz przy gabine
cie. Zachęcamy więc do pilnego śledzenia ogłoszeń oraz do indywidualnych konsultacji.

Gabinet nr 101 (na I piętrze w budynku głównym szkoły)

Osoba o dojrzałej psychice szuka pozytywów w każdej sytuacji,
ponieważ żadne doświadczenie nie jest całkowicie negatywne.

Dean Koontz

Życzę Wam, byście doświadczali jak najmniej negatywnych sytuacji,
a jeśli już takie wystąpią, to byście potrafili szukać w nich pozytywnych stron,

choć nie jest to łatwe. Dążcie do osiągnięcia dojrzałości psychicznej.
Marta Marciniak

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok