Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej prowadzi pielęgniarka szkolna p. Bożena Zięba
gabinet czynny: 

poniedziałek  800-1500
wtorek  800-1500
środa  800-1500
czwartek  800-1500
piątek  800-1500

W gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej możecie oczekiwać pomocy w przypadku nagłego zachorowania, urazów i zatruć. Pomocy tej udziela Wam zawsze opiekuńcza i sympatyczna pani Bożena Zięba starsza pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. Pielęgniarka środowiskowa, środowiska nauczania i wychowania, czyli krótko mówiąc - pielęgniarka szkolna -  to rzecznik zdrowia ucznia. Pielęgniarka w szkole, podobnie jak mama w domu zajmie się chorym uczniem, udzieli wsparcia psychicznego, pocieszy w trudnych chwilach.

Zadaniem pielęgniarki jest między innymi nauczyć ucznia: dbania o swoje zdrowie; radzenia sobie z problemami; umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie. Zadania pielęgniarki szkolnej określają szczegółowo standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę.

 Należą do nich między innymi:

1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
2. Przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
4. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
5. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
7. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i zachorowaniach

Gabinet nr 14 (na parterze w budynku głównym szkoły).