Spis treści

 ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY

W okresie 50 lat istnienia szkoły, czyli od 1957 do 2007 roku, mury naszej szkoły opuściło prawie 11 543 absolwentów w następujących typach szkół i specjalnościach:

 Lp.  Typ szkoły Absolwenci
 1 Kucharz po ZSZ   4222
 2 Kucharz po SPZ   147
 3 Kelner   1320
 4 Kelner bufetowy   874
 5 Technik żywienia 
 2064
 6 Technik żywienia (TD)   468
 7 Technik żywienia (eksterniści)   532
 8 Technik po szkole policealnej   360
 9 Technik hotelarstwa  742
10 Fryzjer  26
11 Ślusarz po ZSZ  19
12 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych   27 

W ciągu 50 lat istnienia szkoły, mury jej opuściło 355 klas i 6 roczników eksternistów.

Specjalizacje, specjalności i profile uzyskiwane przez absolwentów były różne: począwszy od młodszego kucharza, kucharza, kucharza garmażera, kucharza żywienia domowego i zbiorowego, kelnera, kelnera bufetowego, technika usług gastronomicznych, technika hotelarstwa, technika żywienia zbiorowego, technika żywienia dietetycznego skończywszy na mechaniku maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarzu mechaniku, techniku analizy przemysłu spożywczego, fryzjerze i techniku obsługi ruchu turystycznego.

 ZAWODOWE LAURY ABSOLWENTÓW „GASTRONOMIKA” 

Wydawałoby się, że nasi Absolwenci powinni poświęcać się, gastronomii, kuchni i innym pokrewnym zawodom, a jednak okazuje się, że szkoła dała im dobre przygotowanie także w innych dziedzinach. Była kuźnią talentów artystycznych, a także ludzi przedsiębiorczych, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w biznesie. Wielu Absolwentów pracuje naukowo na uczelniach uzyskując różne tytuły. Osobną grupę stanowią duchowni, którzy poświęcili się pracy duszpasterskiej. Niemała ilość absolwentów zasila służby mundurowe. Nie ma dziedziny, której nie reprezentowaliby nasi absolwenci. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń naszych informacji - w związku z czym przepraszamy wszystkich, którzy nie znaleźli się na stronach naszej witryny. Jednocześnie bardzo prosimy o zgłaszanie takich informacji, a my umieścimy to w witrynie.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok