Job shadowing

» 24.04 - 28.04.2017 - Szkolenie job shadowing dla nauczycieli ZSG1 w Paphos.
» 16.04 - 20.04.2018 - Szkolenie job shadowing dla nauczycieli ZSG1 w Tourismusschulen Villa Blanka w Innsbrucku.
» 4-8.06.2018 - Job Shadowing - NORYMBERG
 
Staże zawodowe:
Cypr
8-26.05.2017 - Staż zawodowy naszej młodzieży w Paphos na Cyprze w ramach projektu „Smaki Europy”.
22.04.2018 - Młodzież z Gastronomika na Cyprze  w ramach projektu: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 
Francja
» 19.03 -8.04.2017 - Staż zawodowy we Francji w ramach projektu "Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1 w Krakowie"
» 8.04.2018 - Drugi staż zawodowy we Francji w ramach projektu "Smaki Europy- zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1 w Krakowie"
 
Słowacja
» 22.01-10.02.2017 - Pierwszy Staż na Słowacji w ramach projektu „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1".
» 23.04-12.05.2017 - Drugi Staż na Słowacji w ramach projektu „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1".
» 1-20.10.2017 - Trzeci staż zawodowy w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji.
» 04.02.-23.02.2018 - Czwarty Staż zawodowy na Słowacji w ramach projektu: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1".
» 7.05.2018 - Piąty Staż w Tatrzańskiej Łomnicy w ramach Projektu "Smaki Europy''.
» 25.05.2018 - Koniec stażu w ramach Projektu ,,Smaki Europy,, - realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
 
Niemcy
» 1-20.10.2017 - Staż zawodowy naszej młodzieży w Norymberdze w ramach projektu ERASMUS+.