podziekowania bartusiowiPodziękowanie 
dla 
Uczniów 
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 
za bezinteresowną pomoc oraz życzliwość okazaną choremu dziecku 
Bartusiowi Łukasikowi.