W bieżącym roku szkolnym wolontariusze z naszej szkoły pod opieką i przy pomocy nauczycieli wzięli udział w następujących akcjach:

 wolontariat-_2011• „Szlachetna paczka” - p. Brachman, p. Czekaj, p. Franczak, p. Grymek, p. Kędzior, p. Mączka, p. Mochel, p. Pstruś, p. Stec,  p. Strączyńska – zorganizowanie paczek dla potrzebujących rodzin.

• „Gwiazdka dla zwierzaka” - p. Wiech-Puk - przekazanie do Schroniska dla bezdomnych zwierząt ponad  60 kilogramów karmy suchej i 25 kilogramów konserw dla psów i kotów a także akcesoriów dla zwierząt.

• Kwesty na rzecz Hospicjum im. Św. Łazarza - kwesty listopadowe i kwesty w ramach Pól nadziei - pani Schiff, p. Fajferek, p. Kowalik.

• Kwesty na rzecz Hospicjum Domowego dla Dzieci Fundacji Alma Spei - p. Schiff, p. Buda, p. Fajferek, p. Kowalik, p. Stec.

• Kwesty na rzecz Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie” - p. Drabicka.

• Obsługa konferencji lekarzy organizowanej przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj Życie” - p. Drabicka

Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania opłatkowego dla chorych i ich rodzin w Hospicjum im. Św. Łazarza - p. Schiff.
 
• Pomoc przy redagowaniu podziękowań dla ofiarodawców na rzecz Hospicjum im. Św. Łazarza - p. Fajferek. 
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań świątecznych - bożonarodzeniowych i wielkanocnych – dla chorych i ich rodzin Hospicjum Domowego dla Dzieci Fundacji Alma Spei – p. Schiff, p. Franczak, p. Kurek.
 
• Pomoc w przeprowadzeniu Dnia Dziecka dla dzieci będących pod opieką Hospicjum Domowego - p. Schiff.

• Zorganizowanie z klasą IIIi  paczek mikołajowych dla podopiecznych Domu Dziecka ul. Pod Kopcem w Krakowie - p. Kosek-Kotula.

• Zorganizowanie z klasami Ii, Ih,Ic, IIc produktów żywnościowych dla ubogich rodzin będących pod opieką Hospicjum Domowego dla Dzieci – p. Kędzior, p. Ptasznik, p. Wiech, p. Wierdak-Róż, samorząd uczniowski.
 
• Wyjazd z wolontariuszami na warsztaty do Mszany Dolnej - p. Schiff.
 
• Pomoc w organizacji Dnia Chorego razem z Hospicjum Domowym dla Dzieci - p. Schiff.
 
• Współpraca z Fundacją „Prometeusz” – obsługa spotkań – p. Kosek-Ankus.

• Współpraca w Fundacją Gaudium et Spes – obsługa spotkań - p. Kosek-Ankus.

• Pomoc w przygotowaniu jadłospisu dla podopiecznych Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie – p. Drabicka.

• „Góra Grosza” – zebrano 15 kg monet w ramach akcji prowadzonej przez Samorząd Uczniowski – pieniądze zasilą potrzeby rodzinnych domów dziecka.

• Uczennica klasy II h została wybrana najlepszą wolontariuszką młodzieżową w Hospicjum im. Św. Łazarza.

• Nagranie filmu o Hospicjum im. Św. Łazarza przez ucznia klasy IV h i prezentacja zdjęć o dzieciach z Hospicjum Domowego przez ucznia z klasy IV h – uczeń uzyskał nagrody w obu konkursach

• Prezentacja wolontariatu szkolnego na terenie radia Kraków – p. Kosek-Kotula.

Łącznie w bieżącym roku szkolnym wolontariusze brali udział w 22 kwestach, w których w sumie wzięło udział 192 uczniów. Biorąc pod uwagę pozostałe imprezy okolicznościowe, akcje Szlachetnej paczki, gromadzenia produktów żywnościowych praktycznie każdy uczeń miał szansę włączyć się w bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

Od maja 2011 do września 2011 na terenie szkoły 12 wolontariuszy pod opieką p. Schiff i p. Fajferek realizuje projekt kuratoryjny „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” pod szkolną nazwą „Otrzymujemy – dając”.

Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie z klas:

Ib - Piotr Gałat, Ireneusz Zakrocki, Daniel Woźniak,

Ih - Barbara Guśtak i Justyna Surdyka,

It - Klaudia Lempart, Magdalena Cieszyńska, Renata Kicwak,

IIi - Joanna Ferlak i Klaudia Miechowicz,

IIh - Sylwia Gieras,

IIIc - Joanna Kasperek i Ewa Walentrzak,

IIIj - Mariusz Coś,

IVa - Konrad Drużkowski, Bartłomiej Adamski, Adrian Cyran,

IVj - Mateusz Dul,

IVc - Agnieszka Saltarska.

 Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w bezinteresowne pomaganie innym serdecznie dziękujemy!!!!

Życzymy Wszystkim udanych i słonecznych wakacji, nabrania sił do dalszego pomagania innym!!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok