Projekt Erasmus plus "Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego sukcesu"

proerasmus2019Grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZSG nr 1, realizujących projekt Erasmus plus "Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego sukcesu", rozpoczęła mobilność zagraniczną w partnerskiej szkole CFA w St Michel Mont Mercure.

Czytaj więcej: Projekt Erasmus plus "Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego...

Projekt: „Hiszpańskie smaki"

Odbyte Staże zawodowe w ramach Projektu "Hiszpańskie smaki - zagraniczne staże dla uczniów ZSG 1 w Krakowie" jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+.

Czytaj więcej: Projekt: „Hiszpańskie smaki"

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

FE POWER poziom pl 1 rgb

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min. 66 osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału mobilności ponadnarodowej. Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 27 osób.

Czytaj więcej: Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”

22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

projekt2018nW poniedziałek 22 października 2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkoły Centro de Formación Professional Altaviana z Walencji: dyrektora szkoły, Fatima Ribelles Segura - wicedyrektor ds. kształcenia, Carmen Gascó kierownik szkolenia praktycznego, przedstawiciela ds. współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Proaktywni, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, a także organizacji skupiających pracodawców: Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium oraz nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
Gości przywitała: pani wicedyrektor Dorota Romańska.

Czytaj więcej: 22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

easmusW dniu 28 września 2018 roku Komisja Rekrutacyjna w składzie pani Barbara Brewczyńska dyrektor ZSG nr 1 w Krakowie, pani Małgorzata Matysik, wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego oraz pani Elżbieta Kuter – Strączyńska koordynator projektu, na podstawie złożonych aplikacji, wybrała grupę projektową.

Czytaj więcej: WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez...

Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

EU flag Erasmus vect POS kopiaRealizacja projektu pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu
nr. 2018-1-PL01-KA101-048702, w ramach Programu Erasmus+ Akcja A1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna.
 
Czytaj więcej: Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

 logomche

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe.  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.
W roku szkolnym 2019/2020 rusza kolejna edycja projektu w ramach  ,,Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Realizowane będą zajęcia w następujących obszarach tematycznych: żywność, język angielski zawodowy, przedsiębiorczość, język angielski. 

______________________________________________

Uwaga!!!
Ogłaszamy rekrutacje uczniów ZSG nr 1 na warsztaty weekendowe.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Formularz - warsztaty weekendowe
» Regulamin - warsztay weekendowe

______________________________________________

Lp.

Zajęcia on-line

Opiekun

Dzień tygodnia

Dokumenty do pobrania

1.

Język angielski

mgr Agnieszka Pisarczyk

mgr Marcin Podstawski

poniedziałek 7:30-9:00

v  regulamin

v  formularz zgłoszeniowy

v  harmonogram

2.

Język angielski zawodowy

mgr Monika Zacharska-Dudek

mgr Emilia Bożek

środa
9:15-10:45

v  regulamin rekrutacji

v  formularz zgłoszeniowy

v  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

v  deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

v  oświadczenie uczestnika projektu.

v  zakres danych osobowych.

v  oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

v  harmonogram zajęć on-line

3.

Przedsiębiorczość

mgr Agnieszka Kosek-Kotula

mgr Katarzyna Barczyk

piątek
7:30-9:00

v  regulamin

v  formularz

zgłoszeniowy

v  harmonogram

4.

Żywność

 

mgr inż. Ewelina Wiktorek

mgr inż. Magdalena Nosek

poniedziałek 11:00-12:30

v  regulamin rekrutacji

v  formularz zgłoszeniowy

v  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

v  deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

v  oświadczenie uczestnika projektu.

v  zakres danych osobowych.

v  oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

v  harmonogram zajęć on-line

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok