Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

1ddd kopia

MCHE kopiaProjekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 bierze udział w realizacji projektu:
„Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży turystyczno - gastronomicznej
w Gminie Miejskiej Kraków”

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: do  31.12.2019 r.

Czytaj więcej: Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Gminie Miejskiej...

Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG nr 1

Ogłaszamy rekrutację UZUPEŁNIAJACĄ na zagraniczne STAŻE zawodowe dla Uczniów TG-H w projekcie "Smaki Europy- zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1 w Krakowie"

rekrutaacja2017 2018» Pobierz dokumenty rekrutacyjne 

Czytaj więcej: Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG nr 1

ERASMUS+

erasmus plus tlo 2017 03 08 10 45 30

Z radością informujemy, że od września 2014 w naszej szkole rusza nowy projekt unijny: ERASMUS+ dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu uczniowie będą mogli odbywać bezpłatne miesięczne staże zagraniczne we Francji, Niemczech, Słowacji finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wczoraj (3.06.2014) Narodowa Agencja w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach projektów ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 opracowany przez: Panią Kierownik Dorotę Romańską, Joannę Brewczyńską-Sternal i Agnieszkę Kosek-Kotulę (nr 2014-1-PL01-KA102-000465) został zatwierdzony do realizacji.

Czytaj więcej: ERASMUS+

„Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu"

Projekt: „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu”,
    Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)
      Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
   Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
 

nowe logo PIFE 2014 2020 preview kopiaOd stycznia 2015 roku grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZSG nr 1 będzie realizować projekt pt.: Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu", wniosek nr 2014-1-PL01-KA101-001123. Działania projektowe oparte na zasadach Programu Erasmus+, finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj więcej: „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu"

Lekcje z ZUS-em - projekt edukacyjny

zusOd października nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym: „Lekcje z ZUS –em”. W ramach tego projektu uczniowie pięciu klas: 2h/t, 3a, 3k, 4a i 4c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników ZUS: panie Annę Wilczek i Annę Nowak – Opiekuna Płatnika Strategicznego.

Czytaj więcej: Lekcje z ZUS-em - projekt edukacyjny

Jesteśmy Szkołą przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

SHl0gosW ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła podpisała deklarcję dotyczącą zaangażowania się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu w ramach ogólnopolskiej kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
W ramach tej kampanii podczas imprez szkolnych, zajęć z uczniami czy spotkań z rodzicami promowaliśmy idee i produkty Sprawiedliwego Handlu.

Czytaj więcej: Jesteśmy Szkołą przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

19-23.01.2016 - Spotkanie podsumowujące projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze” w Edinburghu

marta23W dniach od 19 do 23 stycznia w Edinburghu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze”. Projekt ten realizowany był w naszej szkole od 2013 r. w ramach programu „Kupuj Odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej Sieci i był częścią europejskiej inicjatywy „Changing habbits for good”, współtworzonej przez PZS z organizacjami pozarządowymi ze Szkocji, Słowenii oraz Bułgarii.

Czytaj więcej: 19-23.01.2016 - Spotkanie podsumowujące projekt „Zmieniaj nawyki na lepsze” w Edinburghu