Uczymy się w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”

walencja2018Tutorzy z naszej szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej w Walencji w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z hiszpańskimi szkołami.

Czytaj więcej: Uczymy się w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

1ddd kopia

MCHE kopiaProjekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 bierze udział w realizacji projektu:
„Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży turystyczno - gastronomicznej
w Gminie Miejskiej Kraków”

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: do  31.12.2019 r.

Czytaj więcej: Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Gminie Miejskiej...

„Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Job shadowing

» 24.04 - 28.04.2017 - Szkolenie job shadowing dla nauczycieli ZSG1 w Paphos.
» 16.04 - 20.04.2018 - Szkolenie job shadowing dla nauczycieli ZSG1 w Tourismusschulen Villa Blanka w Innsbrucku.
» 4-8.06.2018 - Job Shadowing - NORYMBERG
 
Staże zawodowe:
Cypr
8-26.05.2017 - Staż zawodowy naszej młodzieży w Paphos na Cyprze w ramach projektu „Smaki Europy”.
22.04.2018 - Młodzież z Gastronomika na Cyprze  w ramach projektu: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
 
Francja
» 19.03 -8.04.2017 - Staż zawodowy we Francji w ramach projektu "Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1 w Krakowie"
» 8.04.2018 - Drugi staż zawodowy we Francji w ramach projektu "Smaki Europy- zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1 w Krakowie"
 
Słowacja
» 22.01-10.02.2017 - Pierwszy Staż na Słowacji w ramach projektu „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1".
» 23.04-12.05.2017 - Drugi Staż na Słowacji w ramach projektu „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG 1".
» 1-20.10.2017 - Trzeci staż zawodowy w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji.
» 04.02.-23.02.2018 - Czwarty Staż zawodowy na Słowacji w ramach projektu: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1".
» 7.05.2018 - Piąty Staż w Tatrzańskiej Łomnicy w ramach Projektu "Smaki Europy''.
» 25.05.2018 - Koniec stażu w ramach Projektu ,,Smaki Europy,, - realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
 
Niemcy
» 1-20.10.2017 - Staż zawodowy naszej młodzieży w Norymberdze w ramach projektu ERASMUS+.

ERASMUS+

erasmus plus tlo 2017 03 08 10 45 30

Z radością informujemy, że od września 2014 w naszej szkole rusza nowy projekt unijny: ERASMUS+ dla uczniów i nauczycieli. Dzięki temu uczniowie będą mogli odbywać bezpłatne miesięczne staże zagraniczne we Francji, Niemczech, Słowacji finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Wczoraj (3.06.2014) Narodowa Agencja w Warszawie ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach projektów ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Projekt Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 opracowany przez: Panią Kierownik Dorotę Romańską, Joannę Brewczyńską-Sternal i Agnieszkę Kosek-Kotulę (nr 2014-1-PL01-KA102-000465) został zatwierdzony do realizacji.

Czytaj więcej: ERASMUS+

„Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu"

Projekt: „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu”,
    Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)
      Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
   Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
 

nowe logo PIFE 2014 2020 preview kopiaOd stycznia 2015 roku grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZSG nr 1 będzie realizować projekt pt.: Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu", wniosek nr 2014-1-PL01-KA101-001123. Działania projektowe oparte na zasadach Programu Erasmus+, finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj więcej: „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu"

Lekcje z ZUS-em - projekt edukacyjny

zusOd października nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym: „Lekcje z ZUS –em”. W ramach tego projektu uczniowie pięciu klas: 2h/t, 3a, 3k, 4a i 4c uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników ZUS: panie Annę Wilczek i Annę Nowak – Opiekuna Płatnika Strategicznego.

Czytaj więcej: Lekcje z ZUS-em - projekt edukacyjny

Jesteśmy Szkołą przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu

SHl0gosW ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła podpisała deklarcję dotyczącą zaangażowania się w promocję idei Sprawiedliwego Handlu w ramach ogólnopolskiej kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
W ramach tej kampanii podczas imprez szkolnych, zajęć z uczniami czy spotkań z rodzicami promowaliśmy idee i produkty Sprawiedliwego Handlu.

Czytaj więcej: Jesteśmy Szkołą przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu