22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

projekt2018nW poniedziałek 22 października 2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkoły Centro de Formación Professional Altaviana z Walencji: dyrektora szkoły, Fatima Ribelles Segura - wicedyrektor ds. kształcenia, Carmen Gascó kierownik szkolenia praktycznego, przedstawiciela ds. współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Proaktywni, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, a także organizacji skupiających pracodawców: Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium oraz nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
Gości przywitała: pani wicedyrektor Dorota Romańska.

Czytaj więcej: 22.10.2018 - Projekt PRAKTYCZNA SZKOŁA ZAWODU z Hiszpanią

WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

easmusW dniu 28 września 2018 roku Komisja Rekrutacyjna w składzie pani Barbara Brewczyńska dyrektor ZSG nr 1 w Krakowie, pani Małgorzata Matysik, wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego oraz pani Elżbieta Kuter – Strączyńska koordynator projektu, na podstawie złożonych aplikacji, wybrała grupę projektową.

Czytaj więcej: WYNIKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU ERASMUS + „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez...

Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

EU flag Erasmus vect POS kopiaRealizacja projektu pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu
nr. 2018-1-PL01-KA101-048702, w ramach Programu Erasmus+ Akcja A1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna.
 
Czytaj więcej: Projekt: „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

logo.chmura

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

» Czytaj więcej...

______________________________

28-30.09.2018 - Warsztaty weekendowe dla uczniów w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

W dniach 28-30.09.2018 r piętnaścioro uczniów z klas: 2a, 2b, 3a, 4b, uczestniczyło w Weekendowych warsztatach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar: Żywność.

» Czytaj więcej...

_______________________________

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2018 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół już uczestniczących w projekcie jak i dla tych, które dopiero rozpoczną realizację zajęć.  Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Czytaj więcej...

_______________________________

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - komponent Małopolska Chmura Edukacyjna.

» Pobierz regulamin rekrutacji

_______________________________

Od września 2018 w naszej szkole realizowane będą zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze: żywność, język angielski zawodowy. Wszystkich uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w  ramach obszarów, które Was interesują oraz kontaktu z nauczycielami nadzorującymi poszczególne zajęcia.
Obszar żywność - mgr inż. Tomasz Dera, mgr inż. Ewelina Wiktorek.
Obszar język angielski zawodowy - mgr Monika Zacharska-Dudek, mgr Emilia Bożek.

Czytaj więcej: Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

„Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Nasza szkoła od kilkunastu lat organizuje zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli. Możliwe jest to dzięki wsparciu funduszy unijnych- programu ErasmusPlus POWER.  W latach 2016-2018 realizowaliśmy projekt Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, w którym na zagraniczne staże zawodowe wyjechało 78 uczniów wraz z 13 opiekunami oraz 18 nauczycieli zawodu na szkolenia job shadowing.

Media o rezultatach naszego projektu:
 
Poniżej prezentujemy staże zawodowe jakie odbyła nasza młodzież wraz z nauczycielami:
 
Czytaj więcej: „Smaki Europy - zagraniczne staże uczniów i nauczycieli z ZSG1 w Krakowie” realizowany ze środków...

Uczymy się w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”

walencja2018Tutorzy z naszej szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej w Walencji w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z hiszpańskimi szkołami.

Czytaj więcej: Uczymy się w ramach projektu „Praktyczna szkoła zawodu”

Projekt: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków”

Trwa rekrutacja na kursy w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej T w gminie miejskiej Kraków”.

» pobierz

______________________________________________

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 bierze udział w realizacji projektu:
„Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży turystyczno - gastronomicznej
w Gminie Miejskiej Kraków”

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych poprzez lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces realizacji staży, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów oraz nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki w placówkach kształcenia zawodowego.

Okres realizacji projektu: do  31.12.2019 r.

W ramach tego projektu realizujemy następujące działania:

  • Staże dla uczniów u pracodawców
  • Szkolenia dla uczniów
  • Szkolenia dla nauczycieli

projekt KZ.

» Nasi uczniowie zdobywają umiejętności kelnerskie w ramach projektu: „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej T w Gminie Miejskiej Kraków” w Ośrodku Wczasowym AGH w Łukęcinie.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok