Projekt: „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu”,
    Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER)
      Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
   Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
 

nowe logo PIFE 2014 2020 preview kopiaOd stycznia 2015 roku grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących ZSG nr 1 będzie realizować projekt pt.: Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu", wniosek nr 2014-1-PL01-KA101-001123. Działania projektowe oparte na zasadach Programu Erasmus+, finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z nauczycielami z partnerskiej szkoły z Norymbergi w zakresie innowacyjnych metod nauczania, opartych na wykorzystaniu multimediów i zasobów Internetu; podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz wypracowanie nowatorskich metod pracy z młodzieżą w celu podnoszenia jakości i efektywności nauczania.

Autorkami i szkolnymi koordynatorkami projektu są Panie Małgorzata Kegel i Elżbieta Kuter – Strączyńska.

» 5.01.2017Wykorzystanie, upowszechnianie i zapewnienie trwałości rezultatów projektuMiejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu
» 27-28.06.2016 - PROJEKT „Miejsce multimediów w nowoczesnym nauczaniu” - KURS OBSŁUGI PLATFORMY EDUKACYJNEJ MOODLE
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok