Zmienia życie. Otwiera umysły.

kadra2015W dniach: 14 – 18 września 8 osobowa grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 odwiedziła dwie zaprzyjaźnione szkoły zawodowe na Słowacji: w Presovie i Bratysławie. Wyjazd odbył się w związku z realizacją w naszej szkole projektu unijnego: Gastronomia – uczymy się w Europie w ramach programu

EU flag Erasmus vect POS

  Edukacja szkolna. Akcja 1 – Mobilność kadry.

Wizyta na Słowacji miała na celu poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy dydaktycznej, zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji w krajach uczestniczących w programie. Korzyści z udziału w programie czerpią w podobnym stopniu wszystkie uczestniczące w nim szkoły.
Nauczyciele ZSG1 realizowali tzw. Job shadowing, czyli obserwowali pracę słowackich szkół w Presowie i Bratysławie dzielili się dobrymi praktykami, poznawali nowe metody pracy. Uczestniczyli w lekcjach z przedmiotów zawodowych: pracownia gastronomiczna, obsługa konsumenta, informatyka w gastronomii, zasady żywienia, marketing. Zwiedzili zakłady gastronomiczne, w których odbywają praktyki uczniowie ze słowackich szkół. Mieli okazję wymienić doświadczenia na temat kształcenia praktycznego uczniów w Polsce i na Słowacji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wizyta naszych nauczycieli zbiegła się w czasie z wizytą ministra Słowacji do spraw edukacji w szkole w Bratysławie.
Uczestnictwo w projektach typu: Job shadowing niesie ze sobą wiele korzyści. Można poznać specyfikę pracy z młodzieżą w innym kraju oraz przykłady dobrych praktyk, a także nawiązać wiele przydatnych kontaktów, które mogą się przełożyć na późniejsze sukcesy w realizacji projektów międzynarodowych. Takie spotkania to również źródło inspiracji – czas, kiedy rodzą się ciekawe pomysły na dalsze działanie.
Najważniejszym wymiernym efektem udziału w projekcie jest rozwój zawodowy i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSG1.
Pomimo dość napiętego programu zajęć nauczyciele zrealizowali również program kulturowy. Zwiedzili: Bratysławę, Presov, Koszyce oraz przepiękne zamki w Austrii.
Udział w projekcie umożliwił nauczycielom zdobyć nowe innowacyjne doświadczenia zawodowe, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

» Zapraszamy do galerii zdjęć

» Prezentacja

»Agnieszka Kosek-Kotula
opiekun projektu