logo.chmura

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje letnie warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie.
Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Czytaj więcej...

 ________________________________________________

Prezentujemy harmonogram zajęć on-line dla obszaru żywność, które odbywają się w poniedziałki według harmonogramu o godzinie 11:00-12:30.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest pan Tomasz Dera i pani Ewelina Wiktorek.

» Pobierz harmonogram

________________________________________________

Od września w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (III edycja -  w Gminie Miejskiej Kraków - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjent: Gmina Miejska Kraków) w obszarze: przedsiębiorczość. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich/doktorantów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć.
Tematyka prowadzonych zajęć wykracza poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Szkolnym koordynatorem projektu jest p. wicedyrektor Małgorzata Matysik.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest p. Agnieszka Kosek-  Kotula.
W projekcie bierze udział 20 uczniów z naszej szkoły z klasy 2h wyłonionych w procesie rekrutacji zgodnie z regulaminem załączonym poniżej.

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 7.30-9.15.

Harmonogram zajęć przedsiębiorczość I semestr:
1.    Geneza zarządzania.
2.    Menager w świecie biznesu.
3.    Otoczenie przedsiębiorstwa – otoczenie wewnętrzne.
4.    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa – otoczenie dalsze.
5.    Analiza otoczenia przedsiębiorstwa – otoczenie ogólne..
6.    Badania marketingowe - podstawy.
7.    Badania marketingowe - podstawy.
8.    Metody i techniki kierowania.
9.    Cel: win - win.
10.    Myśl lokalnie - działaj globalnie.
11.    Międzykulturowy wymiar zarządzania.
12.    Społeczna odpowiedzialność biznesu.
13.    Prowadzenie działalności gospodarczej.
14.    Biznesplan cz.II.
15.    Cyberzagrożenia i cyberprzestępstwa.

________________________________________________

logo.chmura

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

28-30.09.2018 - Warsztaty weekendowe dla uczniów w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

W dniach 28-30.09.2018 r piętnaścioro uczniów z klas: 2a, 2b, 3a, 4b, uczestniczyło w Weekendowych warsztatach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, obszar: Żywność.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2018 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół już uczestniczących w projekcie jak i dla tych, które dopiero rozpoczną realizację zajęć.  Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Czytaj więcej...

________________________________________________

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - komponent Małopolska Chmura Edukacyjna.

» Pobierz regulamin rekrutacji

________________________________________________

Od września 2018 w naszej szkole realizowane będą zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze: żywność, język angielski zawodowy. Wszystkich uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w  ramach obszarów, które Was interesują oraz kontaktu z nauczycielami nadzorującymi poszczególne zajęcia.
Obszar żywność - mgr inż. Tomasz Dera, mgr inż. Ewelina Wiktorek.
Obszar język angielski zawodowy - mgr Monika Zacharska-Dudek, mgr Emilia Bożek.

MCHE kopiaProjekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od roku szkolnego 2017/2018 na terenie naszej szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  •  umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Nasza Szkoła uczestniczy w obszarze tematycznym żywność w ramach którego odbywają się zajęcia on-line, prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.  

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Małgorzata Matysik.

Zajęcia on-line są w poniedziałki od godziny 730 do 900 w sali 126.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest pan Tomasz Dera.

Zajęcia on-line w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna
Data Tematy zajęć
16.10.2017 Truskawkowy deser dla astronautów
30.10.2017 Praca sommeliera
13.11.2017 Naturalne i antyodżywcze substancje występujące w żywności
Dodatki do żywności - przyjaciele czy wrogowie?
27.11.2017 Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka…
11.12.2017 Ile „waży” szklanka coli i paczka czipsów?
08.01.2018 Odżywiaj się zdrowo i żyj kolorowo
22.01.2018 Obliczanie wydatków energetycznych osób w wieku ponad gimnazjalnym
05.02.2018 Dieta a zakwaszenie organizmu
05.03.2018 Wpływ α-amylazy wytwarzanej przez bakterie rodzaju Bacillus na jakość żywności
19.03.2018 Opakowania do żywności
Znakowanie żywności
09.04.2018
Ocena sposobu żywienia oraz stanu odżywienia człowieka. Badania antropometryczne
9.04.2018
9.04.2018 - Zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
23.04.2018 Organizmy i żywność GM
14.05.2018 Patogeny w żywności
28.05.2018 Izolacja DNA domowym sposobem

11.06.2018

 

 

 

26.11.2018

Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia) oraz uzależnienia od wybranych produktów spożywczych.
Zapotrzebowanie na wodę pitną organizmu człowieka
Temat: Ile ,,waży'' szklanka coli i paczka chipsów?

 

MCHE kopiaZawodowa Chmura Edukacyjna - informacja o projekcie

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok