1ddd kopia

MCHE kopiaProjekt pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od roku szkolnego 2017/2018 na terenie naszej szkoły działa „Małopolska Chmura Edukacyjna”. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji Projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Realizacja Projektu wpłynie na rozwój województwa małopolskiego poprzez podniesienie poziomu i jakości kształcenia oraz poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Do celów ogólnych należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  •  umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym i  zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

Nasza Szkoła uczestniczy w obszarze tematycznym żywność w ramach którego odbywają się zajęcia on-line, prowadzone przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.  

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Małgorzata Matysik.

Zajęcia on-line są w poniedziałki od godziny 730 do 900 w sali 126.
Opiekunem grupy uczestniczącej w zajęciach jest pan Tomasz Dera.

Zajęcia on-line w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna
Data Tematy zajęć
16.10.2017 Truskawkowy deser dla astronautów
30.10.2017 Praca sommeliera
13.11.2017 Naturalne i antyodżywcze substancje występujące w żywności
Dodatki do żywności - przyjaciele czy wrogowie?
27.11.2017 Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka…
11.12.2017 Ile „waży” szklanka coli i paczka czipsów?
08.01.2018 Odżywiaj się zdrowo i żyj kolorowo
22.01.2018 Obliczanie wydatków energetycznych osób w wieku ponad gimnazjalnym
05.02.2018 Dieta a zakwaszenie organizmu
05.03.2018 Wpływ α-amylazy wytwarzanej przez bakterie rodzaju Bacillus na jakość żywności
19.03.2018 Opakowania do żywności
Znakowanie żywności
09.04.2018
Ocena sposobu żywienia oraz stanu odżywienia człowieka. Badania antropometryczne
23.04.2018 Organizmy i żywność GM
14.05.2018 Patogeny w żywności
28.05.2018 Izolacja DNA domowym sposobem
11.06.2018 Zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia) oraz uzależnienia od wybranych produktów spożywczych
Zapotrzebowanie na wodę pitną organizmu człowieka

 

MCHE kopiaZawodowa Chmura Edukacyjna - informacja o projekcie