projekt2018nW poniedziałek 22 października 2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli szkoły Centro de Formación Professional Altaviana z Walencji: dyrektora szkoły, Fatima Ribelles Segura - wicedyrektor ds. kształcenia, Carmen Gascó kierownik szkolenia praktycznego, przedstawiciela ds. współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Fundacji Proaktywni, Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, a także organizacji skupiających pracodawców: Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium oraz nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.
Gości przywitała: pani wicedyrektor Dorota Romańska.

Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu: Praktyczna Szkoła Zawodu. Pierwsza część wizyty była poświęcona tutoringowi oraz indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami. Pani Agnieszka Kosek - Kotula przedstawiła prezentację multimedialną na temat wyników testowania i ostatecznej wersji rozwiązania Modelu tutoringu w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 uwzględniając warunki wdrażania wypracowanego rozwiązania w przyszłości. Następnie uczniowie naszej szkoły z klasy IV b Patrycja Cieśla i Bartek Rakoczy oraz z II a Justyna Mucha i Angelika Piechnik podzielili się swoimi wrażeniami z tutoringu, w którym uczestniczyli przez cały ubiegły rok szkolny. Opowiedzieli o tym w jaki sposób spotkania z tutorem wpłynęły na ich postawy, zaangażowanie w sprawy szkolne, udział w obsługach na rzecz środowiska, konkursach zawodowych, wymianach zagranicznych, planowaniu swojej przyszłości.
W ubiegłym roku szkolnym w trakcie testowania tutoringu w naszej szkole, funkcję tutorów pełnili nauczyciele przedmiotów zawodowych: Joanna Brewczyńska –Sternal, Tomasz Dera, Dorota Janus, Małgorzata Kosek-Ankus, Agnieszka Kosek-Kotula, Ewelina Wiktorek. Tutoring realizowano w klasie I a i III b.
Druga część spotkania była poświęcona prezentacji wyników testowania i ostatecznej wersji rozwiązania - Modelu współpracy z pracodawcami. Pani kierownik Joanna Brewczyńska - Sternal przedstawiła możliwości powstałe dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i zmian w procesie dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Przedstawiciele pracodawców wyrazili swoje opinie dotyczące znaczenia rozwoju kluczowych kompetencji w kontekście małopolskiego rynku pracy oraz szans na znalezienie zatrudnienia dla osób posiadających utrwalane w projekcie wartości. Przedmiotem dyskusji była również możliwość rozszerzenia dalszej współpracy szkoły z pracodawcami, wspólne działania, przedsięwzięcia. Przedstawiciele szkoły z Walencji dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
W trakcie spotkania uczniowie zaprezentowali wszystkim uczestnikom swoje umiejętności zawodowe przygotowując przerwy kawowe oraz uroczysty obiad. Zespoły uczniowskie pracowały pod kierunkiem nauczycieli zawodu: sporządzanie potraw – Tomasz Dera i Ewelina Wiktorek, obsługa gości: Małgorzata Kosek – Ankus.

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok