francja2012Od lutego bieżącego roku ZSG nr 1 realizuje projekt „Mobilny nauczyciel gastronomii” w ramach programu Leonardo „Uczenie się przez całe życie.” Uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych: gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, ekonomicznych i języków obcych zawodowych.
W związku z realizacją projektu w dniach 25.03 - 31.03. 2012. siedmioro nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w wymianie doświadczeń z zaprzyjaźnioną szkołą we Francji: CFA Maison Familiale. Byli to: wicedyrektor Józef Wątorczyk oraz nauczyciele w/w zawodów: Agnieszka Kosek-Kotula, Wanda Fundament, Alicja Wcisło, Małgorzata Kosek-Ankus, Joanna Brewczyńska - Sternal, Monika Dzięgielewska.

Wyjazd nauczycieli odbył się pod hasłem: Podsumowanie Europejskiego Okrągłego Stołu. Podczas tygodniowego pobytu nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z pracodawcami, przedstawicielami władz lokalnych oraz nauczycielami z wielu europejskich szkół. Ta wymiana doświadczeń w warunkach odpowiadających najwyższym europejskim standardom dała ogromne możliwości rozwoju mobilności zawodowej i edukacyjnej nauczycieli. Uczestniczyli oni w lekcjach przedmiotów zawodowych prowadzonych w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych. Nauczyciele zwiedzili sieć zakładów gastronomicznych i produkcyjnych różnych typów, stosujących nowoczesne technologie, z którymi współpracuje szkoła partnerska.
Udział w projekcie umożliwił nauczycielom poznanie europejskiego systemu kształcenia zawodowego, zasad współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, wzbogacenie wiedzy praktycznej z zakresu gastronomii i turystyki, nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz doskonalenie znajomości języków obcych.
Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie nauczyciele ZSG nr 1 wrócili z Francji z europejską wiedzą i doświadczeniem, które pomogą z nowej perspektywy spojrzeć na kształcenie zawodowe. Koordynator projektu Agnieszka Kosek- Kotula.

arrowZobacz zdjęcia 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok