Projekt eTwinning pt. „Poznajmy się w Polsce”

etwingOd października 2014 roku grupa uczniów z klasy 2 c realizuje projekt eTwinning pt. „Poznajmy się w Polsce”. Pracując nad projektem i realizując poszczególne projektowe zadania, uczniowie mają zaprezentować bogactwo i walory regionu, w którym uczą się i mieszkają. Efektem projektu ma być wzajemne poznanie regionów partnerskich szkół, ich tradycji, kultury, obyczajów czy kuchni. Wymiana myśli i poglądów, kształtowanie postaw dialogu, obalanie istniejących stereotypów, zrozumienie uwarunkowań historycznych i geograficznych, stanowiących bazę dla odmienności regionalnych.

Czytaj więcej: Projekt eTwinning pt. „Poznajmy się w Polsce”

„Dobre praktyki w europejskim wymiarze"

innsbruck2014W dniach 01-07 czerwca 2014 grupa nauczycieli zawodu  Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie uczestniczyła w wizycie job shadowing w prestiżowej szkole Villa Blanka w Innsbrucku. Celem wyjazdu było podniesienie kompetencji nauczycieli  uczących w branży turystyczno - gastronomicznej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane jako  projekt  "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" finansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj więcej: „Dobre praktyki w europejskim wymiarze"

Szkoła Marketingu Społecznego

Uczniowie naszej szkoły z klasy IIa: Sara Sowa i Paweł Kowal biorą udział w projekcie Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej, który jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału obywatelskiego młodzieży poprzez czynny udział w kształtowaniu tożsamości własnej dzielnicy. W ramach pierwszego modułu pod tytułem „Szkoła Marketingu Społecznego” uczniowie brali udział w szkoleniach ze specjalistami z dziedzin marketingu i reklamy, a następnie przygotowywali strategię kampanii, którą przeprowadzą w fazie animacji przy wsparciu tutorów.
Czytaj więcej: Szkoła Marketingu Społecznego

"Czas na zdrowie"

festyn15 czerwca odbył się w naszej szkole Festyn Zdrowia, zorganizowany w ramach realizowanych w naszej szkole dwóch projektów: ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie” oraz polsko- szwajcarskiego projektu „Zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej" w którym to nasza szkoła stara sie o tytuł "Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej”. 

Czytaj więcej: "Czas na zdrowie"

16.05.2014 - Polsko-niemiecki projekt edukacji młodzieży „Wybory 2014 - Od teraz Ty decydujesz!”

projekt pol niemW dniu 16 maja 2014 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie grupa studentów z Polski i Niemiec wraz z uczniami klas trzecich, przeprowadziła warsztaty zorganizowane w ramach unijnego projektu „Młodzież w działaniu” oraz przez Centrum Edukacji Politycznej w Turyngii.

Czytaj więcej: 16.05.2014 - Polsko-niemiecki projekt edukacji młodzieży „Wybory 2014 - Od teraz Ty decydujesz!”

ZSG nr 1 w Krakowie Partnerem w Projekcie EASY MOBILE Programu Leonardo da Vinci

easy.mobile10 kwietnia 2014r. zakończyły się trzydniowe warsztaty przygotowane przez partnerów projektu EASY MOBILE. Celem zajęć było zachęcenie uczniów pięciu krajów, biorących udział w partnerstwie, do europejskiej mobilności zawodowej.
W pierwszym dniu warsztatów Angielika Nowak, Joanna Mazurek, Tomasz Żelasko i Jakub Jarosz pod opieką pani Doroty Owczarek spotkali się z rówieśnikami z Finlandii, Węgier, Niemiec oraz Bułgarii. Młodzież miała okazję poznać kulturę innych krajów, zwyczaje i tradycje tam panujące. Dowiedzieli się również, z których miast pochodzą i w jakich szkoła się uczą ich nowi koledzy. Gościom z zagranicy przedstawili Polskę i Kraków. Zaprezentowali nasze tradycje i charakterystyczne potrawy kuchni polskiej i regionalnej.
Czytaj więcej: ZSG nr 1 w Krakowie Partnerem w Projekcie EASY MOBILE Programu Leonardo da Vinci

Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”

deutsch20.03.br. odwiedziła naszą szkołę pani Beata Hadasz, lektorka języka niemieckiego z Instytutu Goethego w Krakowie, która w ramach projektu „Deutsch-Wagen-Tour” przeprowadziła z uczniami klas 1a,1b, 1h, 1k, 2i, 2b warsztaty językowe. Deutsch Wagen Tour to ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego, którego ideą jest zachęcanie do nauki języka niemieckiego.

Czytaj więcej: Projekt „Deutsch-Wagen-Tour”

Mobilności otwierają możliwości europejskich nauczycieli

noremberga2013 1W dniach: 20-26 października 2013 r. 6 nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 uczestniczyło w wymianie doświadczeń z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech. Byli to: wicedyrektor Małgorzata Matysik oraz nauczyciele: Lucyna Jędrychowska, Magdalena Nosek, Agnieszka Kosek-Kotula, Mirosław Bieńkowski, Andrzej Ptasznik.
Wymiana odbyła się w związku z realizacją projektu pt.:„Mobilności otwierają możliwości europejskich nauczycieli” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Czytaj więcej: Mobilności otwierają możliwości europejskich nauczycieli