Pogłębiamy kompetencje zawodowe

 

W styczniu 2012 roku zakończył się ogólnopolski projekt „Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska”, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły Łukasz Dobek (kl. IVa) i Tomasz Mierzwa (kl.IIIa) pod opieką p. Alicji Wcisło. Przygotowując się do projektu nauczyciel przeprowadził lekcję wprowadzającą do udziału w warsztatach.

Warsztaty składały się z krótkiej części teoretycznej (dyskusja o produktach regionalnych i ekologicznych z danego terenu i ich zastosowaniu) oraz części praktycznej (przygotowanie na indywidualnym stanowisku pracy zaproponowanych przez prowadzących i przez siebie dań w oparciu o surowce i produkty regionu).

Czytaj więcej: Pogłębiamy kompetencje zawodowe

Program Moje Finanse

Od kwietnia 2011 r. ZSG nr 1 realizuje program dla szkół ponadgimnazjalnych „Moje finanse”. Program powstał z inicjatywy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Kronenberga. Program realizują nauczyciele podstaw przedsiębiorczości. Program ten jest wykorzystywany na lekcjach podstaw przedsiębiorczości jako doskonałe narzędzie dydaktyczne przybliżające uczniom zagadnienia zarządzania finansami.

Czytaj więcej: Program Moje Finanse

Miniprzedsiębiorstwo

Projekt: „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” - innowacja pedagogiczna.

loga_nssMiło nam poinformować, iż nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie "Szkoła praktycznej ekonomii - Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Projekt rusza od 1 września 2011. Projekt przygotowuje uczniów do samozatrudnienia i zakładania własnego przedsiębiorstwa. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu. Młodym przedsiębiorcom w zarządzaniu miniprzedsiębiorstwem pomaga nauczyciel-opiekun oraz konsultanci ze środowiska biznesu. Program umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy.

Czytaj więcej: Miniprzedsiębiorstwo

DiAMEnT

diament_logoNasza szkoła od września 2010 roku uczestniczy w projekcie edukacyjnym DiAMEnT (Dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty), którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej: DiAMEnT

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

logo_ueu

 „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w ZSG nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu”

Z przyjemnością informujemy, że szkoła nasza uzyskała dofinansowanie w ramach środków unijnych na poprawę warunków kształcenia w pracowniach gastronomicznych. Starania o uzyskanie tych środków rozpoczęły się ponad rok temu, kiedy to przystąpiliśmy do konkursu z projektem pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie poprzez unowocześnienie pracowni nauki zawodu, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 1. warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej: Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Europejski Fundusz Społeczny

 PRACOWNIE KOMPUTEROWE przyznane przez MEN w ramach projektu EFS

EFS_z_podpisemW czerwcu 2006 r. nasza szkoła otrzymała nieodpłatnie dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Pracownie zostały przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pierwsza pracownia to 18 nowoczesnych komputerów z serwerem, komputer przenośny wraz z rzutnikiem oraz skaner i drukarka laserowa.

Czytaj więcej: Europejski Fundusz Społeczny
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok