1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego e-omikron, do którego dostęp będzie możliwy od 15 czerwca 2020 r.:
a.    wejdź na stronę  https://krakow.e-omikron.pl,
b.    zaloguj się za pomocą numeru PESEL,
c.    wyszukaj Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 lub Branżową Szkołę I stopnia nr 11 i wpisz zawody, w jakich chcesz się uczyć w naszej szkole (możesz wybrać dowolną ilość zawodów),
d.    pobierz wniosek ze strony,
e.    uzupełnij go i podpisz,
f.    złóż wniosek w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.
Możliwe jest też odręczne wypełnienie wniosku o przyjęcie, który po podpisaniu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru. Formularz wniosku można pobrać ze strony systemu rekrutacyjnego lub uzyskać w sekretariatach szkół objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym, w tym w szkołach pierwszego wyboru.
Zachęcamy kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej - umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.
2.  Komisja rekrutacyjna w szkole pierwszego wyboru weryfikuje złożony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty. Dane wprowadzane są do systemu.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok