W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie następujących klas:    

1291488782_tick 4-letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10:
  •  technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa 1a, 1b, 1c
  •  technik hotelarstwa - klasa 1h
  •  technik obsługi turystycznej - klasa 1t
1291488782_tick 3-letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 11:
  • kucharz - klasa 1d
  • cukiernik - 1e
. Nauczane języki w poszczególnych profilach kształcenia:
klasa zawód
nauczane języki w klasie
a technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk francuski lub
język niemiecki
b technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk francuski lub
język niemiecki
c  technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski,
jezyk niemiecki lub
język hiszpański-nowość
h technik hotelarstwa język angielski,
jezyk francuski lub
język hiszpański-nowość
t technik obsługi turystycznej język angielski,
jezyk niemiecki lub
język hiszpański - nowość
 
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
zawód 
przedmioty
w zakresie rozszerzonym
przedmioty
uzupełniające
technik żywienia
i usług gastrononomicznych
biologia,
język angielski
historia
i społeczeństwo
technik hotelarstwa
geografia,
język angielski
historia
i społeczeństwo
technik obsługi turystycznej
geografia,
język angielski
historia
i społeczeństwo

 

klasa
zawód
nauczane języki
w klasie
d kucharz język angielski
e cukiernik język angielski

 

ZADECYDUJ SAM !

Dlaczego wybrać Technikum?

•  zdobywasz zawód
•  uzyskujesz tytuł technika
•  odbywasz praktyki zagraniczne
•  zdobywasz wiedzę nie tylko z przedmiotów zawodowych, ale również z przedmiotów ogólnokształcących
•  zdajesz maturę i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
•  po naszej szkole możesz studiować na dowolnie wybranym kierunku (tak jak po liceum)

Dlaczego wybrać 3 letnią Branżową Szkołę I stopnia nr 11:

•  zdobywasz zawód
•  nabywasz praktycznych umiejętności
•  możesz szybko podjąć pracę
 

Podejmij właściwą decyzję !


Nowy rok szkolny to wyzwanie dla wszystkich - uczniów, nauczycieli, dyrektorów w szkołach bowiem nastąpi rewolucja programowa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów ZSG nr 1 proponujemy klasy o zupełnie nowych profilach, jak również takie, które zawsze stanowiły o silnej pozycji naszej szkoły w Krakowie. Staraliśmy się stworzyć takie profile klas, które najlepiej przygotują do wymarzonych studiów.

.

1291488782_tick 4 letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10

technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa  1a, 1b, 1c

kucharzNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne. Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: przygotowanie potraw i napojów, wyrobów i półproduktów kulinarnych, przechowywanie i magazynowanie art. spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych, planowanie jadłospisów, marketing w gastronomii, organizacja cateringu, własna działalność gospodarcza oraz obsługa konsumenta. 
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną np. w restauracjach (w tym również na statkach i promach), kawiarniach, barach, pensjonatach, domach wczasowych, sanatoriach. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

technik hotelarstwa  - klasa  1h,

hotelarstwoNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne.
Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego (recepcja, służba pięter, gastronomia, usługi komplementarne), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.
Duże znaczenie przywiązujemy do nauki języków obcych.
Typowymi miejscami pracy są obiekty noclegowe np. hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska oraz współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza, rotele, seatele, aquatele, flaytele.

technik obsługi turystycznej - 1t

kelnerNauka trwa 4 lata. Praktyki organizuje szkoła: na terenie Krakowa, wyjazdowe nad morze oraz staże zagraniczne.

...

 
 
 
 
3 letnia Branżowa Szkoła I stopnia  nr 11:

kucharz - 1d

kucharzNauka trwa 3 lata. Praktyki organizuje szkoła na terenie Krakowa. 
Przygotowujemy naszych absolwentów do realizowania zadań zawodowych takich jak: przygotowanie typowych potraw i napojów, wyrobów i półproduktów kulinarnych, przechowywanie i magazynowanie art. spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną np. w barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach pracowniczych, itp.

 

cukiernik - 1e

....

Chętnie odpowiemy na każde pytanie:

tel.: (012) 644-50-19 wew. 11

16-email-reply e-mail: sekretariatuczniowski@o2.pl