SLIDERWłącz swoją kreatywność!
Wykorzystaj swój talent!
Zaprojektuj logo obchodów 60-lecia istnienia naszej szkoły!

W przyszłym roku obchodzimy Jubileusz 60-lecie istnienia naszej szkoły, w związku z tym zaplanowaliśmy wiele wydarzeń i konkursów nawiązujących do tradycji naszej szkoły. Już dziś ogłaszamy konkurs na Jubileuszowe logo 60-lecia szkoły!
Wybrany projekt zostanie wykorzystany przez szkołę w kampanii promocyjnej obchodów oraz w przygotowaniu gadżetów związanych z rocznicą. Przewidujemy nagrody dla autorów najlepszego logo 60-lecia szkoły.  
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów, wierzymy w Waszą kreatywność i pomysłowość.

Regulamin konkursu na logo 60-lecia szkoły:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSG nr 1.
2. Celem konkursu jest wyłonienie: najlepszego graficznego symbolu (logo) na jubileusz sześćdziesiątej rocznicy powstania szkoły.
3. Logo w szczególności umieszczane będzie na: ogłoszeniach, plakatach, zaproszeniach, przypinkach, prezentacjach multimedialnych, nośnikach elektronicznych i w Internecie. Wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, itp.  
4. Konkurs ma na celu także zaangażowanie jak największej ilości młodzieży Szkoły, rozwijanie ich kreatywności i uzdolnień plastycznych, wykorzystanie wiedzy zdobytej na lekcjach.

Zasady przygotowania logo:

1. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub przez zespół klasowy. Każda praca powinna zostać opisana nazwiskiem autora (-ów).
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, w szczególności mogą być namalowane własnoręcznie albo też przygotowane z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych w formacie pdf, jpg, png, cdr, psd.
3. Logo powinno spełniać warunki dobrego logo tj. możliwość wykorzystania go na różnych nośnikach (małe, duże), prostota (nie zbyt dużo elementów tworzących całość), czytelność, zrozumiałość, łatwość zapamiętania, uniwersalność, być łatwo identyfikowane z obchodami 60-lecia szkoły.
4. Uczestnicy konkursu są zobowiązany przedstawić autorskie projekty.
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatorów przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu sześćdziesiątej rocznicy powstania szkoły.
   
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Projekt logo należy złożyć w terminie do 30 września 2016 r. do opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Jury dokona wyboru w ciągu tygodnia od złożenia prac.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Samorząd Uczniowski!


Samorząd Uczniowski zaprojektował przykładowe logo jubileuszowe 60-lecia szkoły, które zamieszczmy poniżej.

>> Logo<<
Czekamy na Wasze propozycje!

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok