dziennik

 2009.04.01 06:00

Sprawdź, które krakowskie szkoły zawodowe uczą najlepiej!

 

RANKING. Podpowiadamy gimnazjalistom, gdzie mogą zdobyć wysokie kwalifikacje

 

Chcesz zostać kelnerem, kucharzem, a może fryzjerem lub mechanikiem? Dziś podpowiadamy, którą krakowską szkołę wybrać, by zwiększyć swoje szanse na zdobycie dyplomu w upragnionym zawodzie.

Co trzeci krakowski gimnazjalista chce w tym roku iść do zawodówki lub technikum. Tak wynika z badań, które w styczniu przeprowadzili krakowscy urzędnicy. Wśród najbardziej pożądanych zawodów znalazły się: kucharz, elektronik, mechanik, fryzjer, kelner i hotelarz. Mamy dane, które pokazują, jak krakowskie szkoły przygotowują do pracy w tych zawodach. To wyniki egzaminu zawodowego, który uczniowie zdawali w czerwcu ubiegłego roku. Nigdy dotąd nie były one publikowane, podobnie jak te z lat poprzednich, a dostęp do nich miała jedynie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. (ANKO)

KUCHARZ

(odsetek osób, które zdały egzamin, nazwa szkoły, liczba zdających i tych, którzy zdali)
1.
80 proc. - Centrum Kształcenia Kadr Profesja - z 10 osób zdało 8. 
2. 77,1 proc. - Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, z 48 osób zdało 37. 
3.
71,7 proc. - Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 53 osób zdało 38.
4. 64,7 p
roc. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, z 17 osób zdało 11. 
5. 40 pr
oc. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, z 5 osób zdały 2. 
6. 36,8 pro
c. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 19 osób zdało 7. 
7. 30,8 pro
c. - Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krakowie - z 13 osób zdały 4. 

 

KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

1. 100 proc. - Zasadnicza szkoła zawodowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. Siostry Faustyny - z 6 zdało 6. 
2. 98,9 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, z 88 zdało 87. 
3. 96,3 proc. - Zasadnicza szkoła zawodowa w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 27 zdało 26.
4. 94,2 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, z 69 zdało 65. 
5. 93,9 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych nr 2, z 33 zdało 31. 
6. 36,4 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, z 11 zdały 4. 
7. 16,7 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Zespole Szkół Specjalnych nr 14, z 6 zdała 1. 
8. 14,3 proc. -
Zasadnicza szkoła zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, z 7 zdała 1. 

 

KELNER

1. 88,5 proc. - Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 26 zdały 23.
2. 69,2 proc. - Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, z 26 zdało 18. 
3. 0 proc. - Szkoła policealna w Zespole Szkół Fundacji Własności Pracowniczej, z 4 zdających nikt nie zdał. 
4. 0 proc. - Szkoła policealna AP Edukacja - zdawało 8, nikt nie zdał. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

1. 71,4 proc. - Technikum w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 70 osób zdało 50.
2. 47,1 proc. - Policealna Europejska Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Europejskim Centrum Edukacji, z 17 zdało 8. 
3. 26,9 proc. - Szkoła Policealna w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1, z 26 zdało 7. 
4. 16,7 proc. - Szkoła policealna w Centrum Kształcenia Kadr Profesja, z 12 zdały 2. 
5. 15,4 proc. - Szkoła policealna w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1, z 13 zdały 2. 
6. 14,3 proc. - Szkoła policealna w Centrum Edukacji Kadr, z 21 zdały 3. 
7. 0 proc. - Szkoła Policealna w Centrum Kształcenia Menadżerów, przystąpiła jedna osoba, która nie zdała. 
8. 0 proc. - Szkoła policealna w Centrum Edukacji Kadr Unijnych, z 5 osób żadna nie zdała. 
9. 0 proc. - Szkoła policealna w Małopolskiej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, z 10 osób żadna nie zdała. 
10. 0 proc. - Szkoła policealna w AP Edukacja - z 14 osób żadna nie zdała 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

1. 94,4 proc. - Policealna Europejska Szkoła Kosmetyki i Wizażu w Europejskim Centrum Edukacji, z 36 osób zdały 34. 
2. 83,3 proc. - Technikum w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, z 12 osób zdało 10. 
3. 80 proc. - szkoła policealna w Centrum Kształcenia Menadżerów, z 5 osób zdały 4. 
4. 78,9 proc. - Szkoła policealna w Centrum Kształcenia Kadr Profesja, z 38 zdało 30. 
5. 74,1 proc. - szkoła policealna w Centrum Nauki i Biznesu Żak, z 27 osób zdało 20. 
6. 71,4 proc. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, z 21 zdało 15. 
7. 66,7 proc. - Szkoła policealna AP Edukacja, z 18 osób zdało 12. 
8. 37,5 proc. - Technikum Uzupełniające Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, z 8 osób zdały 3. 
9. 36,4 proc. - Szkoła policealna w "Akademie Prenier", z 11 osób zdały 4. 

 

TECHNIK ELEKTRONIK

1. 68,4 proc. - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. Sendzimira, z 19 osób zdało 13. 
2. 65,6 proc. - Technikum w Zespole Szkół Łączności, ze 122 osób zdało 80. 
3. 47,8 proc. - Technikum w Zespole Szkół nr 1, z 23 osób zdało 11. 
4. 46,9 proc. - Technikum w Zespole Szkół Energetycznych, z 49 osób zdały 23. 
5. 42,4 proc. - Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, z 66 osób zdało 28. 
6. 28,3 proc. - Technikum w Zespole Szkół Elektrycznych nr 2, z 46 osób zdało 13 
7. 25 proc. - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, z 20 osób zdało 5. 

 

TECHNIK MECHANIK

1. 80 proc. - Technikum w Zespole Szkół nr 1, z 10 zdało 8. 
2. 74,5 proc. - Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3, z 55 osób zdało 41. 
3. 72,9 proc. - Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, z 70 osób zdało 51. 
4. 71,4 proc. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. Sendzimira, z 7 osób zdało 5. 
5. 70,6 proc. - Technikum w Zespole Szkół Budowlanych "Chemobudowa-Kraków", z 17 osób zdało 12. 
6. 66,7 proc. - Technikum uzupełniające w Zespole Szkół Budowlanych "Chemobudowa-Kraków", z 6 osób zdały 4. 
7. 57,1 proc. - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Huty im. Sendzimira, z 7 osób zdały 4. 
8. 51,7 proc. -Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, z 29 zdało 15. 
9. 50 proc. - Technikum uzupełniające w Technikum Mechanicznym Zakładu Doskonalenia Zawodowego, z 4 osób zdały 2. 
10. 5,6 proc. - Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, z 18 osób zdała 1. 
11. 0 proc. - Technikum w Technikum Mechanicznym Zakładu Doskonalenia Zawodowego, z 2 osób żadna nie zdała; policealna szkoła w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, z 3 żadna nie zdała; technikum uzupełniające w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3, z 4 żadna nie zdała; technikum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, z 7 żadna nie zdała.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok