Od 23.04.2018 r. do 11.06.2018 r. do godz. 15.00  –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. do godz. 15.00 – złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  wyników egzaminu gimnazjalnego.

29.06.2018 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 09.07.2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału wyników egzaminu gimnazjalnego (jeśli jeszcze nie dostarczono) dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarz medycyny pracy (skierowania na badania do pobrania w sekretariacie uczniowskim)  oraz kwestionariusza osobowego.

10.07.2018 r. godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok