Od 25.04.2019 r. do 10.06.2019 r. do godz. 15.00  -  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. do godz. 15.00 - złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, wyniku egzaminu ósmoklasisty.

28.06.2019 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 09.07.2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału wyników egzaminu gimnazjalnego (jeśli jeszcze nie dostarczono) dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarz medycyny pracy (skierowania na badania do pobrania w sekretariacie uczniowskim)  oraz kwestionariusza osobowego.

10.07.2019 r. godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok