W naszej szkole rozpoczęło działalność Koło Miłośników Sztuki, którego celem jest organizowanie wyjść do filharmonii, teatru, opery, kina. W jego ramach zainteresowani uczniowie byli na Koncercie Oratoryjnym w Filharmonii Krakowskiej oraz na koncercie Orkiestry Kameralnej Fresco Sonare i Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Żeleńskiego w Krakowie, który odbył się w kościele św. Katarzyny. Zorganizowano wyjście do Filharmonii Krakowskiej na Koncert Specjalny z okazji 50-lecia pracy artystycznej Antoniego Wita i do Opery Krakowskiej na operetkę Johanna Straussa  „Baron Cygański”. W czerwcu planowane jest wyjście do Narodowego Starego Teatru na sztukę pt. „Paw królowej” według powieści Doroty Masłowskiej.

Uczniów chętnych prosimy o kontakt z opiekunami koła: Katarzyną Barczyk, Małgorzatą Czyż.

  1.          Koncert w Filharmonii Krakowskiej w ramach działalności Koła Miłośników Sztuki
  2. Dzieło Moliera pt. „Chory z urojenia”
  3. Koncert z cyklu Musica – Ars Amanda w Filharmonii Krakowskiej
  4. Koncert z cyklu Musica - Ars Amanda pt. „Instrumenty jak aktorzy”
  5.          Udział uczniów w wystawie pt.„Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau”
  6.           „Cyganeria”
  7.          31.05.2016 - Wyjście do Teatru Starego, na sztukę Jana Klaty pt."Wróg Ludu"
  8.          5.04.2017 - Czy pieniądze, wielki talent i sława dają szczęście?
  9.         16.12.2017 -Dzień Otwarty Opery Krakowskiej - Opera na Święta!”