Szkolne Koło Zawodowe działa w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 już od wielu lat...

 Celem zajęć koła jest:
1. Pobudzenie i rozwinięcie kulinarnych zainteresowań uczniów, 
2. Zapoznanie młodzieży z nowymi trendami w gastronomii, 
3. Przygotowanie uczniów do konkursów kulinarnych, 
4. Umożliwienie konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami innych uczniów i szkół,
5. Nawiązanie współpracy z mistrzami kucharskimi i innymi szkołami, 
6. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Koło prowadzi: Bogumiła Podgórska.
Spotkania odbywają się w ... o godz. ... -... w sali nr ....