Szkolne Koło Poezji działa w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 od roku szkolnego 2004/2005. 

Salony Poezji 

Z rzeczy Świata tego zostaną tylko dwie, 
Dwie tylko: POEZJA I DOBROĆ… 
I nic więcej.” 
(C.K. Norwid)

 W naszej szkole od 2004 roku działają warsztaty poetyckie. Chętni uczniowie spotykają się z nauczycielem i w ramach warsztatów wybierają wiersze, które później recytują na Salonach Poetyckich odbywających się poza szkołą. Spotkania warsztatowe służą również doskonaleniu takich umiejętności, jak: właściwy dobór utworów do tematyki Salonów Poezji, odpowiedni sposób prezentacji tekstu oraz jego interpretacji. 
Do tej pory salony te odbywały się w Clubie 1949 oraz w Teatrze
„Łaźnia Nowa” w Nowej Hucie.

Spotkania te mają na celu: zachęcanie uczniów do osobistego kontaktu z poezją oraz promowanie szkoły w instytucjach lokalnych. Młodzież chętnie uczestniczy w tych spotkaniach, ponieważ poprzez kontakt z poezją, mogą oni zaistnieć poza szkołą. Zorganizowane do tej pory Salony Poezji poruszały m.in. problematykę: miłosną, świąteczną, motyw przemijania. Uczniowie recytowali wiersze: ks. J. Twardowskiego, Zbigniewa Herberta, Jana Kochanowskiego, a także twórczość własną.

Koło prowadzi: mgr Marta Bernadzikiewicz - Stępień.
Spotkania odbywają się w środy i w piątki o godz. ...- ...w sali nr ...