kolo_turyst2010Dnia 1 X 2010 r. w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim nr 10 przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie rozpoczęło swoją działalność „Kółko Turystyczne”. W skład kółka wchodzą głównie uczniowie klasy I t, II t i III t.

Członkowie ”Kółka Turystycznego” wybrali osoby, które w roku szkolnym 2010/11 będą pełniły następujące funkcje:

Przewodnicząca: Klaudia Lempart
Skarbnik: Renata Kicwak
Kronikarz: Monika Miodek

Główne cele „Koła Turystycznego”:
• Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,
•Poznanie tradycji, kultury, przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa i jego najbliższej okolicy,
• Rozwijanie ciekawości poznawczej,
• Nabywanie umiejętności korzystania z map, przewodników turystycznych,
• Opracowywanie tras wycieczkowych,
• Tworzenie imprez turystycznych i aktywny udział w ich realizacji.

Linki do ciekawych stron/portali o profilu turystycznym Krótki opis
https://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/264,glowna.html Turystyczna wizytówka Krakowa „Odwiedź Kraków”
https://www.malopolskaturystyka.pl/ Małopolski Informator Turystyczny
https://www.zlotapolska.pl/ Podróże wytyczonymi szlakami – Zdobywaj medale „Złotej Polski!”
https://www.pttk.pl/ Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - stowarzyszenie skupiające zapalonych turystów i krajoznawców.
https://www.ptsm.org.pl/ Z legitymacją Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych zwiedzisz Polskę, Europę i świat. PTSM, to ponad 300 schronisk młodzieżowych w Polsce i 4500 obiektów na świecie.
https://www.compass.krakow.pl/ Krakowskie Wydawnictwo Kartograficzne z bardzo bogatymi zbiorami map i przewodników turystycznych.
https://geoportal.gov.pl/ Mapy topograficzne, katastralne, zdjęcia satelitarne każdego skrawka Polski.
https://www.national-geographic.pl/ Tutaj zawsze znajdziesz ciekawe informacje, piękne fotografie, interesujące konkursy…

√ Spotkania odbywają się w ...... w szkolnej czytelni.

√ Wyjścia w teren raz w miesiącu - soboty.

√ Opiekunem koła jest: mgr Sylwia Wójtowicz

Wspomnienia z wycieczki w ramach Koła Turystycznego:

Wycieczka do „Muzeum Historycznego miasta Krakowa- Podziemia Rynku Głównego i Sukiennic”

Założenie mamy takie,

aby wycieczki były nie byle jakie.

Każdy wyjazd opiszemy,

Zdjęcia zrobimy i zaksięgujemy.