Zapraszamy na dodatkowe zajęcia edukacyjne  z przedmiotów ogólnokształczących w roku szkolnym 2017/2018.

» Pobierz harmonogram

Harmonogram fakultetów z przedmiotów zawodowych

» Pobierz harmonogram