• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0023/21

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższychuczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu: 137 691,14zł

Kwota dofinasowania:  130 806,58zł (sto trzydzieści tysięcy osiemset sześć złotych i 58/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”
 2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44
 3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16
 5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235
 6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5
 7. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Krakowie, osiedle Szkolne 37
 8. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
 9. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2w Krakowie,Osiedle Szkolne 26
 10. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewiczaw Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

 Rekrutacja rozpocznie się  w październiku. Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

 


 

 


Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0091/20

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  218 030,63 zł

Kwota dofinasowania:  207 129,09 zł (dwieście siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć  zł i 09/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna V w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
 3. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
 5. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
 6. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
 7. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5
 8. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie,  Osiedle Szkolne 26
 9. Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych  im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, osiedle Tysiąclecia 38

 

Rekrutacja rozpocznie się  w październiku.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

Beneficjent przewiduje m.in. możliwość   korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w  budynkach ze zniesioną  barierą architektoniczną.

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

 

Lp. Zajęcia on-line Opiekun Dzień tygodnia Dokumenty do pobrania
1. Język angielski

 

mgr Agnieszka Pisarczyk

 

poniedziałek

7:30-9:00

 

regulamin

formularz zgłoszeniowy

harmonogram

 

2. Przedsiębiorczość

 

mgr Agnieszka Kosek-Kotula

 

piątek
7:30-9:00