• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

EGZAMIN MATURALNY W 2022 r.

1.Obowiązkowe egzaminy  na poziomie podstawowym w części pisemnej:‎

  • egzamin z języka polskiego, ‎
  • egzamin z matematyki,
  • egzamin z języka obcego nowożytnego.

2.Obowiązkowy egzamin w części pisemnej z  jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent może przystąpić do egzaminu ponadto z kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowychna poziomie rozszerzonym, jeżeli to uwzględni w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3.Deklaracja dla ucznia ostatniej klasy technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022
i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz dla
absolwenta technikum, który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202022%20Zalacznik%201a%20Deklaracja%20A_popr.pdf

4. Część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Może do niej przystąpić absolwent, który
w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.

5. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, odnoszących się do podstawy programowej.

6. Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021/2022:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20uczni%C3%B3w%20klas%20maturalnych%20w%20roku%20szkolnym%202021-2022.pdf

7.Harmonogram egzaminu.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

8. Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2021/2022.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

9. Komunikat o przyborach w 2022 r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

10. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/EM%202022%20Informacja%20w.2.pdf

Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na poniższych stronach internetowych:
Matura zsg 1