• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Jeśli chcesz zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną?
Już teraz rozpocznij naukę na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych w ZSG nr 1 !
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nazwa zawodu Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
Kucharz HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kelner HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
Technik usług kelnerskich HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
Pracownik obsługi hotelowej HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik hotelarstwa HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik organizacji turystyki HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych
Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
Piekarz SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
Kursy odbywają się w formie stacjonarnej. Liczba godzin jest równa minimalnej liczbie godzin z podstawy programowej. Przedmioty teoretyczne prowadzone są z użyciem metody i technik pracy na odległość, a przedmioty praktyczne w pracowniach szkolnych.
Zajęcia odbywają się w czwartki (od godz. 16:00), piątki (od godziny 16:00) i soboty (od godz. 8:00).
Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest BEZPŁATNA.
Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa szkoła podstawowa/zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum, studia wyższe).
Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Na kwalifikacyjne kursy zawodowe można zgłaszać się:
•    osobiście: w sekretariacie uczniowskim pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00;
•    telefonicznie: (12) 644-50-19 wew. 11
•    mail: sekretariatuczniowski@zsg1.pl
Rekrutacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie przeprowadzana w terminach  od 30.01.2023 r. do 30.06.2023 r.,
w tym:
  • składanie dokumentów od 30.01.2023 r. do 16.06.2023 r.,
  • podanie do publicznej widomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 23.06.2023 r.
  • podanie do publicznej widomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 30.06.2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana od 3.07.2023 r. do 25.08.2023 r.