• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

UWAGA !!!

Spotkanie organizacyjne ze słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbędzie się 16 września 2021 r. o godzinie 16:00.

  • HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań – KUCHARZ – sala 115
  • HGT.01  wykonywanie usług kelnerskich – KELNER – sala 19
  • SPC.01 produkcja wyrobów cukierniczych – CUKIERNIK – sala 104
  • SPC.03 produkcja wyrobów piekarskich – PIEKARZ – sala 126 

Zapraszamy serdecznie:) 

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Jeśli chcesz zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną?
Już teraz rozpocznij naukę na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych w ZSG nr 1 !
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nazwa zawodu Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
Kucharz HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kelner HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
Technik usług kelnerskich HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
Pracownik obsługi hotelowej HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik hotelarstwa HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
Piekarz SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
Kursy odbywają się w formie stacjonarnej. Czas trwania kursu II semestry.
Zajęcia odbywają się w czwartki (od godz. 16:00), piątki (od godziny 15:00) i soboty (od godz. 8:00).
Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest BEZPŁATNA.
Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa szkoła podstawowa/zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum, studia wyższe).
Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Na kwalifikacyjne kursy zawodowe można zgłaszać się:
•    osobiście: w sekretariacie uczniowskim pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00;
•    telefonicznie: (12) 644-50-19 wew. 11
•    mail: sekretariatuczniowski@o2.pl
Rekrutacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie przeprowadzana w terminach  od 03.02.2021 r. do 30.06.2021.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana od 19.07.2021 r. do 27.08.2021 r.