• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Jeśli chcesz zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną?
Już teraz rozpocznij naukę na bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych w ZSG nr 1 !
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego oferuje następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nazwa zawodu Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji
Kucharz HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Kelner HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
Technik usług kelnerskich HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich
HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
Pracownik obsługi hotelowej HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik hotelarstwa HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik organizacji turystyki HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych
Cukiernik SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
Piekarz SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
Kursy odbywają się w formie stacjonarnej. Liczba godzin jest równa minimalnej liczbie godzin z podstawy programowej. Przedmioty teoretyczne prowadzone są z użyciem metody i technik pracy na odległość, a przedmioty praktyczne w pracowniach szkolnych.
Zajęcia odbywają się w czwartki (od godz. 16:00), piątki (od godziny 16:00) i soboty (od godz. 8:00).
Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest BEZPŁATNA.
Wszystkim zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji szkoła oferuje profesjonalną kadrę nauczycielską, nasze doświadczenie i nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu.
Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (np. gimnazjum, ośmioklasowa szkoła podstawowa/zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, technikum, studia wyższe).
Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Na kwalifikacyjne kursy zawodowe można zgłaszać się:
•    osobiście: w sekretariacie uczniowskim pok. nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00;
•    telefonicznie: (12) 644-50-19 wew. 11
•    mail: sekretariatuczniowski@zsg1.pl
Rekrutacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie przeprowadzana w terminach  od 1.02.2024 r. do 28.06.2024 r.,
w tym:
  • składanie dokumentów od 1.02.2024 r. do 14.06.2024 r.,
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 21.06.2024 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 28.06.2024 r.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana od 1.07.2024 r. do 30.08.2024 r.