• Librus logoBIP LogoFacebook logo

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

 

Termin praktyki Klasa Zawód i nr cyfrowy Kwalifikacja Ilość dni/godzin
5.10 – 30.10.2020 II a technik żywienia
i usług gastronomicznych
343404 HGT.02

przygotowanie
i wydawanie dań

20 dni – 140 godz.
II b technik żywienia
i usług gastronomicznych
343404 HGT.02

przygotowanie
i wydawanie dań

20 dni – 140 godz.
II h technik hotelarstwa 422402 HGT.03
obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
20 dni – 140 godz.
II m technik żywienia
i usług gastronomicznych
343404 HGT.02

przygotowanie
i wydawanie dań

20 dni – 140 godz.
II t technik organizacji turystyki 422104 HGT.07
przygotowanie imprez
i usług turystycznych
20 dni – 140 godz.
III h technik hotelarstwa 422402 TG.13
obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
20 dni – 160 godz.
II n technik żywienia
i usług gastronomicznych
343404 HGT.02

przygotowanie
i wydawanie dań

20 dni – 140 godz.
II p technik organizacji turystyki 422104 HGT.07
przygotowanie imprez
i usług turystycznych
20 dni – 140 godz.
II l technik żywienia
i usług gastronomicznych
343404 HGT.02

przygotowanie
i wydawanie dań

20 dni – 140 godz.
II o technik hotelarstwa 422402 HGT.03
obsługa gości
w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
20 dni – 140 godz.