• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
» Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – tutaj