• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły.

6.09.2023

godz. 17.00 (sala gimnastyczna) – spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas pierwszych, zebrania
z wychowawcami

20.09.2023

godz. 17.00 (sala gimnastyczna) – spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych (V L, m, n, o, p ), zebrania

z wychowawcami

godz. 17.45 (sala gimnastyczna) – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i czwartych zebrania
z wychowawcami

13.12.2023

Dzień otwarty” dla rodziców godz. 18.00 – 19.00

17.01.2024

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych i trzecich

godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, czwartych i piątych

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2023/2024
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – I półrocze 
» Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – tutaj