• Librus logoBIP LogoFacebook logo

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły.
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021

16.09.2020

godz. 16.00 – spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych

godz. 17.00 – zebranie rodziców  uczniów klas pierwszych z wychowawcami

godz. 17.00 (świetlica) – spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych

godz. 18.00 – zebranie rodziców z wychowawcami klas maturalnych

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich

godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich

28.10.2020

godz. 18.00 – 19.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców

2.12.2020

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas pierwszych, trzecich i czwartych TG-H

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas drugich TG-H oraz klas Id i IIe

20.01.2021

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  pierwszych, trzecich i czwartych TG-H

godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  drugich TG-H oraz klas Id i IIe

24.03.2021 r. – ,,Dzień otwarty on-line” dla rodziców godz. 17:00-18:00, zebrania z rodzicami klas czwartych on-line godz. 18:00

19.05.2021 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas: 2b, 2m, 2n, 2l, 2o, 2h, 2p, 2t, 3h – godz. 18:00

2.06.2021 r. – zebrania z rodzicami on-line – przewidywane oceny roczne – godz. 17:00

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO –I półrocze aktualizacja 23.11.2020 r. 
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – II-półrocze
» Dni wolne od zajęć tutaj