• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły.

31.08.2022 r. godz. 17:00 – zebranie z rodzicami uczniów klas I
21.09.2022 r. godz. 17.00 (świetlica) – spotkanie dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych (IV a, b, h, t), zebrania z wychowawcami
godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich, trzecich i pozostałych czwartych (IV L, m, n, o, p)
30.11.2022 r. godz. 18.00 – 19.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców
18.01.2023 r. godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  pierwszych i trzecich
godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  drugich i czwartych
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – I półrocze 
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – II-półrocze
» Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – tutaj