• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstwa są do dyspozycji wychowawców i rodziców w dniu zebrań w pokoju nauczycielskim.
Numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą przy wejściu do szkoły.

15.09.2021 r. godz. 16.00 – spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas pierwszych

godz. 17.00 – zebranie rodziców  uczniów klas pierwszych z wychowawcami

godz. 17.00 (świetlica) – spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych

godz. 18.00 – zebranie rodziców z wychowawcami klas maturalnych

godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas drugich
godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów klas trzecich
27.10.2021 r. godz. 18.00 – 19.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców
1.12.2021 r. godz. 17.00 – 18.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców
12.01.2022 r. godz. 17.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  pierwszych i trzecich
godz. 18.00 – zebrania z rodzicami uczniów  klas  drugich i czwartych
6.04.2022 r. godz. 17.00 – 18.00 – „Dzień otwarty” dla rodziców, zebranie z rodzicami – klasy IV
1.06.2022 r. godz. 17.00 – zebrania z rodzicami – przewidywane oceny roczne
Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – I półrocze 
» KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO – II-półrocze
» Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – tutaj