• Librus logoBIP LogoFacebook logo

Warsztaty dla przedszkolaków w ramach projektu ,,Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów”

12.05.2021 r. odwiedziły nas przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 176 w Krakowie. Sześciolatki uczestniczyły w warsztatach, prezentujących zawody kształcenia branżowego. Dzieciom towarzyszyli uczniowie
z klas: 1d i 3a. Warsztaty odbywały się pod kierunkiem nauczycieli zawodu: p. Magdaleny Nosek,
p. Małgorzaty Kosek –Ankus, p. Marty Klęby oraz p. Wandy Fundament. Wydarzenie przybliżyło przedszkolakom realia poszczególnych zawodów. W ramach warsztatów  dla zawodu kucharz uczestnicy wykonali mini pizze, na warsztatach dla zawodu piekarz- upiekli obwarzanki, w czasie warsztatów dla zawodu cukiernik- babeczki z owocami, a na warsztatach dla zawodu kelner dzieci poznały zasady nakrywania stołów, składania serwetek, wykonywania napojów warzywno-owocowych. Ważną  częścią praktycznych zajęć okazała się degustacja i pakowanie wykonanych smakołyków. Każdy przedszkolak otrzymał od nas Dyplom Młodego Kucharza.  Mamy nadzieję, że niejednemu maluchowi podpowiedzieliśmy, czym mógłby się zająć w przyszłości.

Wydarzenie było możliwe dzięki uczestniczeniu naszej szkoły w realizacji pilotażu programu wspierania doradztwa zawodowego w przedszkolach “Poznaję, doświadczam, wybieram – wędrówka po świecie zawodów”. Program ten jest wynikiem współpracy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym przy ul. Popławskiego 17  z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, samorządowymi przedszkolami, szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi oraz szkołami branżowymi i technicznymi.

LINK DO ARTYKUŁU – Portal Edukacyjny UMK

ZEBRANIA Z RODZICAMI

19 V 2021 r. w środę o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas: 2b, 2m, 2n, 2l, 2o, 2h, 2p, 2t, 3h .

Zapraszamy !

OTWARTA SOBOTA 29.05.2021 r.

29 maja 2021 r. w godzinach 9:00-12:00 odbędzie się OTWARTA SOBOTA. Dzień ten będzie zorganizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego. W podanych godzinach oferujemy udział w licznych pokazach umiejętności zawodowych uczniów zorganizowanych w formie garden party na dziedzińcu szkoły oraz zapoznanie się z pracowniami do nauki zawodów, rozmowę z doradcą zawodowym. Zachęcamy do udziału.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku uchwalona została Konstytucja 3 maja. Była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych).

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też w celu promocji
i przypomnienia udostępniamy Wam fragment, który wybraliśmy:

Art. 4. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku:
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

MATURA 2021

UWAGA MATURZYŚCI !

Podczas egzaminu maturalnego 2021 obowiązuje następujący porządek wchodzenia, a po egzaminie – opuszczania budynku szkoły:

JĘZYK POLSKI (PP) – 4 MAJA 2021 – godz. 8.30  

Klasy: IV a,  IV h- wejście  od strony boiska Orlik
Klasa IV b- wejście od strony placu apelowego
Absolwenci- główne wejście

 MATEMATYKA (PP) –5 MAJA 2021 – godz. 8.30

Klasy: IV a, IV h- wejście  od strony boiska Orlik
Klasa IV b- wejście od strony placu apelowego
Absolwenci – główne wejście

JĘZYK ANGIELSKI (PP) –6 MAJA 2021 – godz. 8.30

Klasa IV a- wejście główne
Klasa IV b – wejście od strony placu apelowego

Klasa IV h- wejście od strony parkingu wewnętrznego
Absolwenci- wejście główne

JĘZYK ANGIELSKI (PR) –7 MAJA 2021 – godz. 8.30

Klasy: IV a, IV h – wejście od strony placu apelowego
Klasa  IV b – wejście główne

JĘZYK POLSKI (PR) – 10 MAJA 2021 – godz. 8.30

Wszyscy zdający – wejście od strony placu apelowego

BIOLOGIA (PR) – 12 MAJA 2021 – godz. 8.30

Wszyscy zdający -wejście główne

GEOGRAFIA (PR) – 13 MAJA 2021 – godz. 8.30

Wszyscy zdający – wejście główne

 Życzymy powodzenia !!!

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.  

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych.

Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r.:
1. Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane będą w szkole dla wszystkich uczniów.
2. Realizacja pozostałych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

PATRONI ROKU 2021

Obok Stanisława Lema, o którym już informowaliśmy, w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego życia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie  urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida – wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. W uzasadnieniu tej decyzji na stronie sejm.gov.pl czytamy: „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący”.

Do grona patronów dołączył również Tadeusz Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica jego urodzin. W uchwale napisano „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską”.

Uhonorowany został również kard. Stefan Wyszyński. W bieżącym roku przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica  jego urodzin. W uchwale zwrócono uwagę na fakt, że występował on w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” – oświadczono. [źródło: sejm.gov.pl]