• Librus logoBIP LogoFacebook logo

Rada Rodziców 2020/2021

Wojciech Hlibowicki – przewodniczący
Grzegorz Jamborski – zastępca przewodniczącego
Maria Zawadzka – sekretarz
Joanna Kołodziejczyk -skarbnik
Małgorzata Wolska – członek

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy ZSG nr 1 w Krakowie 

71 1020 2906 0000 1902 0013 5434

PKO BP Kraków – Nowa Huta

Ubezpieczenie szkolne uczniów – dane ubezpieczyciela

WINTER TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
www.wiener.pl