• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

Rada Rodziców 2020/2021

Wojciech Hlibowicki – przewodniczący
Grzegorz Jamborski – zastępca przewodniczącego
Maria Zawadzka – sekretarz
Joanna Kołodziejczyk -skarbnik
Małgorzata Wolska – członek

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy ZSG nr 1 w Krakowie 

71 1020 2906 0000 1902 0013 5434

PKO BP Kraków – Nowa Huta

Ubezpieczenie szkolne uczniów – dane ubezpieczyciela

Ubezpieczenie EDU PLUS

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa

https://interrisk.pl/dla-ciebie-i-rodziny/zdrowie-i-rodzina/edu-plus/