• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

„Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” – całkowita wartość projektu 2 724 351,15 zł.

Realizatorzy projektu:
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 (ZS Ek. Nr1),
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 (ZS Ek. Nr 2),
Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 (ZSG Nr 1),
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 (ZSG Nr 2),
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 (ZSS Nr 14),
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOSW Nr 1),
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (CKZ Nr 1).

Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Projekt jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
W ZSG 1 będą realizowane: kursy/szkolenia dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Zadania w projekcie:
1)    zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach,
2)    staże dla uczniów w przedsiębiorstwach.