• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Technik organizacji turystyki to kierunek adresowany do kreatywnych, samodzielnych  i nie bojących się wyzwań. Jeśli interesuje Cię świat i jego mieszkańcy, ich kultura, lubisz tworzyć i projektować, a matematyka
i języki obce nie stanowią dla Ciebie problemu, to dobrze trafiłeś!

W ramach nauki na tym kierunku rozwiniesz swoje umiejętności dzięki specjalności pilotaż wycieczek, a dodatkowo będziesz doskonalić się z przewodnictwa turystycznego.

W trakcie nauki w naszej szkole:

 • będziesz mógł rozwijać swoje pasje i talenty;
 • poznasz, być może nieznane Ci wcześniej, atrakcje turystyczne;
 • dowiesz się o ciekawych imprezach turystycznych;
 • nauczysz się organizować, kalkulować, sprzedawać i przeprowadzać imprezy turystyczne;
 • będziesz rozwijać swoją znajomość języków obcych.

Wszystko to zrealizujesz na przedmiotach z programowania, kalkulacji, pilotażu, sprzedaży i wielu innych….. Zaletą nauki w klasach o profilu turystycznym jest praca w małych zespołach na zajęciach prowadzonych warsztatowo. Dodatkowo wiedzę zdobytą w szkole uzupełnisz praktykami w biurze podróży.
W czasie 5 lat nauki w szkole będzie możliwość przystąpienia do dwóch egzaminów zawodowych, dzięki którym uzyskasz tytuł technika.

Po ukończeniu szkoły będziesz :

 • samodzielnie przygotowywać imprezy turystyczne;
 • dokonywać poprawnej kalkulacji świadczeń z uwzględnieniem prawa podatkowego;
 • znać regiony Polski i świata;
 • znać podstawy prawa turystycznego;
 • w sposób praktyczny obsługiwać Klienta;
 • tworzyć samodzielnie zamówienia i potwierdzenia rezerwacji imprez i usług turystycznych;
 • posiadać wiedzę z zakresu animacji czasu wolnego;
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu;
 • posługiwać się językami obcymi;
 • umieć współpracować w zespole.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł:

 • kontynuować naukę w szkole wyższej;
 • organizować, kalkulować i sprzedawać imprezy turystyczne ;
 • prowadzić własną działalność ;
 • znać tematykę rynku turystycznego, samodzielnie aktualizować wiedzę  i rozpoznawać zagrożenia;
 • przeprowadzać imprezy turystyczne i organizować podstawowe animacje;
 • wykorzystywać w praktyce poznane w szkole wiadomości z zakresu promocji i marketingu.

Gdzie technik organizacji turystyki może być zatrudniony?

 • jako sprzedawca w biurze podróży;
 • jako pracownik hoteli, schronisk, pensjonatów, ośrodków sportowo-rekreacyjnych;
 • w biurach organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego;
 • jako pracownik informacji turystycznych;
 • w dziale zajmującym się turystyką krajową przyjazdową i wyjazdową;
 • jako rezydent;
 • jako pilot;
 • jako przewodnik;
 • w biurach organizacji kongresów i konferencji;
 • w instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki;
 • prowadzić własną działalność turystyczną;
 • prowadzić agroturystykę;
 • w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, związanych  z branżą turystyczną.