• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski
Aktualności

„Szlakiem średniowiecznego Krakowa” – lekcja historii w terenie.

W piątek 11 czerwca 2021 klasa,1b pod opieką wychowawczyni p. Małgorzaty Czyż i nauczycielki historii p. Elżbiety Kuter-Strączyńskiej, uczestniczyła w lekcji w terenie  pt. ” Szlakiem średniowiecznego Krakowa”. Spotkanie rozpoczęło na Wzgórzu Wawelskim, gdzie pani przewodnik wraz z uczestnikami lekcji przypomnieli początki historii Krakowa, obowiązkowo przywołując legendę o smoku wawelskim. Następnie młodzież udała się do Katedry, gdzie oglądając królewskie groby, wspominała najważniejsze wydarzenia, które towarzyszyły naszym władcom za ich życia. Spacerując po katedrze uczniowie rozpoznawali elementy sztuki gotyckiej a  schodząc do krypty św. Leonarda obserwowali  doskonale zachowane i wyeksponowane cechy średniowiecznej architektury romańskiej. Z wysokości wieży zygmuntowskiej podziwiali panoramę współczesnego Krakowa. W Muzeum Katedralnym uczestnicy mogli zobaczyć oryginalną włócznię św. Maurycego, którą Bolesław Chrobry otrzymał od cesarza Ottona III podczas zjazdu gnieźnieńskiego. Następnie na ulicy Kanoniczej oglądali  dom kronikarza Jana Długosza, a nieco dalej  na ul. Grodzkiej najstarszy kościół romański pw. św. Andrzeja z typowymi dla tego stylu biforiami. Po przejściu na Rynek Główny uczniowie rozmawiali o lokacji naszego miasta i  roli, jaką odgrywało ono w  czasach średniowiecza. Obejrzeli kościół św. Wojciecha, kościół Mariacki, Sukiennice i wieżę ratuszową. Odwiedzając  Collegium Maius – najstarszą zachowaną budowlę dawnej Akademii Krakowskiej, przypomnieli sobie życie  krakowskich żaków oraz okoliczności powołania i fundatorów najstarszej polskiej uczelni.
Piątkowe zajęcia, były doskonałą okazją do wspólnej powtórki z historii w niesamowitym otoczeniu zabytków polskiej historii i kultury, których w  Krakowie niewątpliwie nie brakuje.

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł