• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski
Aktualności

Wizyta studyjna uczniów klas czwartych w Muzeum KL Auschwitz

„Nigdy więcej”. Przesłanie świadków Auschwitz”.
We wtorek 28 lutego 2023 roku grupa uczniów klas czwartych – 4l,4p i 4n, pod opieką p. Elżbiety Kuter oraz p. Teresy Fajferek, uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w Muzeum Auschwitz.
Organizatorem wizyty studyjnej było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, które w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej przygotowało program dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pt. „Nigdy więcej. Przesłanie Świadków Auschwitz”, do którego uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni. Zajęcia rozpoczęły się wczesnym rankiem i składały się z dwóch części. W części pierwszej uczniowie zwiedzali obóz Auschwitz I i Auschwitz II (Birkenau), a w części drugiej uczestniczyli w warsztatach stacjonarnych w Centrum Edukacyjnym.
Zwiedzanie muzeum uczniowie rozpoczęli od przejścia przez obozową bramę z cynicznym, niemieckim napisem „Arbeit macht frei”- „Praca czyni wolnym”. Następnie słuchając informacji przekazywanych przez pana przewodnika, poznawali rytm i trudy obozowego życia, oglądali ekspozycje w Bloku nr 2, i 3,oraz 11, w którym funkcjonowało centralne więzienie z celami śmierci. Po przejechaniu do drugiej części obozu usytuowanego w dawnej wsi Brzezinka, uczestnicy idąc wzdłuż kolejowych torów pokonywali, tę samą, drogę, która w latach II wojny światowej wiodła ludzi wprost w ramiona komór gazowych z cyklonem B i śmierci.
W ramach podsumowania wizyty młodzież uczestniczyła w multimedialnych warsztatach, w trakcie których mogła wysłuchać przesłań, pozostawionych dla potomnych przez Świadków Auschwitz. „Nie bądź obojętny”, kiedy obok ciebie dzieje się krzywda, rodzi się zło, ktoś jest poniżany, zaszczuwany, dyskryminowany i wykluczany”, wybrzmiewały słowa ludzi doświadczonych traumą wojny i obozu. Brzmiały jak przestroga. „Nie bądźcie obojętni, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na Was i Waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”(p. Marian Turski więzień KL Auschwitz, świadek historii)Wsłuchując się w świadectwa, nieludzkich czasów i doświadczeń, które człowiek zgotował człowiekowi, uczestnicy zastanawiali się jak dzisiaj oni sami, mogą realizować ten swoisty, wymagający „testament”. „Nie bądź obojętny” !.
Udział w wizycie studyjnej, zwiedzenie niemieckiego obozu koncentracyjnego oraz udział w warsztatach edukacyjnych, był doskonałym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności poznawanych przez uczniów w trakcie lekcji historii oraz okazją do kształtowania postaw tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, tak bardzo potrzebnych w budowaniu współczesnych relacji między ludźmi.
Poprzedni artykułNastępny artykuł