• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski
Aktualności

EGZAMIN MATURALNY 2021 W TERMINIE POPRAWKOWYM

Egzamin  maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24.08.2021 r. (wtorek) o godz. 9.00. Może do niego przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej pod warunkiem, że przystąpił  do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie od 5 lipca- najpóźniej do 12 lipca 2021 r. składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu  w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 14.00.

Poprzedni artykułNastępny artykuł